Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 100 Giyu Tomioka

Όνομα:100 Giyu Tomioka
Τοποθεσία:525|495
Ήπειρος:K45
Πόντοι:10,019
Ιδιοκτήτης:MrCrow
Φυλή ιδιοκτήτη :HΟJ
Τελευταία κατάκτηση:530 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-25 09:02 674 +42 Στρατώνας (16)
2021-06-25 12:02 686 +12 3h 5 possibilities
2021-06-26 09:03 704 +18 21h Άγνωστο
2021-06-26 10:03 725 +21 1h 4 possibilities
2021-06-26 13:02 747 +22 3h 5 possibilities
2021-06-26 16:02 769 +22 3h 5 possibilities
2021-06-26 19:03 787 +18 3h 2 possibilities
2021-06-26 22:02 806 +19 3h 6 possibilities
2021-06-27 01:02 828 +22 3h 5 possibilities
2021-06-27 05:02 855 +27 4h 5 possibilities
2021-06-27 09:03 882 +27 4h 5 possibilities
2021-06-27 13:02 909 +27 4h 5 possibilities
2021-06-27 18:02 941 +32 5h 5 possibilities
2021-06-28 00:02 979 +38 6h 5 possibilities
2021-06-28 04:04 1011 +32 4h 5 possibilities
2021-06-28 08:03 1043 +32 4h 5 possibilities
2021-06-28 15:03 1089 +46 7h 5 possibilities
2021-06-29 00:02 1144 +55 9h 5 possibilities
2021-06-29 10:03 1210 +66 10h 5 possibilities
2021-06-29 18:03 1236 +26 8h Αγορά (16)
2021-06-29 20:02 1267 +31 2h 2 possibilities
2021-06-29 23:02 1304 +37 3h 2 possibilities
2021-06-30 02:02 1348 +44 3h 2 possibilities
2021-06-30 06:03 1401 +53 4h 2 possibilities
2021-06-30 07:03 1410 +9 1h 7 possibilities
2021-06-30 17:03 1490 +80 10h 5 possibilities
2021-07-01 08:02 1585 +95 15h 5 possibilities
2021-07-01 22:02 1700 +115 14h 5 possibilities
2021-07-03 01:02 1837 +137 27h 5 possibilities
2021-07-04 03:03 2002 +165 26h 5 possibilities
2021-07-05 08:03 2200 +198 29h 4 possibilities
2021-07-05 09:03 2210 +10 1h 8 possibilities
2021-07-05 12:02 2222 +12 3h 5 possibilities
2021-07-05 14:03 2237 +15 2h 8 possibilities
2021-07-05 18:02 2255 +18 4h Αγορά (14)
2021-07-05 22:02 2276 +21 4h 3 possibilities
2021-07-06 02:02 2302 +26 4h Αγορά (16)
2021-07-06 06:02 2333 +31 4h Αγορά (17)
2021-07-06 12:03 2370 +37 6h Αγορά (18)
2021-07-06 19:03 2414 +44 7h Αγορά (19)
2021-07-06 20:03 2420 +6 1h 17 possibilities
2021-07-06 21:03 2428 +8 1h 13 possibilities
2021-07-06 23:03 2436 +8 2h 13 possibilities
2021-07-07 00:03 2447 +11 1h 6 possibilities
2021-07-07 03:03 2460 +13 3h 5 possibilities
2021-07-07 05:02 2475 +15 2h 8 possibilities
2021-07-07 11:03 2494 +19 6h 5 possibilities
2021-07-07 15:03 2516 +22 4h 5 possibilities
2021-07-07 17:03 2543 +27 2h 5 possibilities
2021-07-07 20:03 2575 +32 3h 5 possibilities
2021-07-07 23:03 2613 +38 3h 5 possibilities
2021-07-08 07:05 2659 +46 8h 5 possibilities
2021-07-08 09:02 2669 +10 2h 8 possibilities
2021-07-08 18:03 2724 +55 9h 5 possibilities
2021-07-08 20:03 2726 +2 2h 19 possibilities
2021-07-09 07:02 2792 +66 11h 5 possibilities
2021-07-09 21:02 2872 +80 14h 5 possibilities
2021-07-10 12:02 2967 +95 15h 5 possibilities
2021-07-11 07:06 3082 +115 19h 5 possibilities
2021-07-11 17:03 3084 +2 10h Άγνωστο
2021-07-11 21:02 3122 +38 4h 5 possibilities
2021-07-12 02:02 3168 +46 5h 5 possibilities
2021-07-12 06:02 3206 +38 4h 5 possibilities
2021-07-12 14:03 3217 +11 8h Άγνωστο
2021-07-12 17:03 3231 +14 3h 4 possibilities
2021-07-12 20:02 3254 +23 3h Οπλουργείο (12)
2021-07-12 21:03 3262 +8 1h 13 possibilities
2021-07-13 02:02 3308 +46 5h 5 possibilities
2021-07-13 07:03 3363 +55 5h 5 possibilities
2021-07-14 02:03 3418 +55 19h Αγρόκτημα (24)
2021-07-14 09:03 3493 +75 7h Άγνωστο
2021-07-14 11:03 3519 +26 2h 2 possibilities
2021-07-14 20:03 3604 +85 9h Στρατώνας (20)
2021-07-15 18:02 3699 +95 22h 5 possibilities
2021-07-16 01:02 3765 +66 7h 5 possibilities
2021-07-16 02:03 3777 +12 1h 6 possibilities
2021-07-16 13:02 3892 +115 11h 5 possibilities
2021-07-16 16:02 3907 +15 3h 7 possibilities
2021-07-17 13:02 4044 +137 21h 5 possibilities
2021-07-17 21:02 4124 +80 8h 5 possibilities
2021-07-17 23:02 4143 +19 2h 6 possibilities
2021-07-18 02:02 4165 +22 3h 5 possibilities
2021-07-18 06:02 4192 +27 4h 5 possibilities
2021-07-19 03:03 4386 +194 21h Άγνωστο
2021-07-19 13:03 4481 +95 10h 5 possibilities
2021-07-19 17:03 4513 +32 4h 5 possibilities
2021-07-20 05:03 4628 +115 12h 5 possibilities
2021-07-20 09:03 4648 +20 4h 3 possibilities
2021-07-20 14:03 4671 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-20 23:03 4724 +53 9h Αγορά (20)
2021-07-21 13:03 4861 +137 14h 5 possibilities
2021-07-21 15:03 4870 +9 2h 7 possibilities
2021-07-21 16:03 4880 +10 1h 8 possibilities
2021-07-21 18:03 4892 +12 2h 6 possibilities
2021-07-21 20:03 4906 +14 2h 4 possibilities
2021-07-21 21:03 4922 +16 1h 3 possibilities
2021-07-22 14:02 5087 +165 17h 5 possibilities
2021-07-22 19:02 5115 +28 5h 2 possibilities
2021-07-23 02:02 5149 +34 7h 2 possibilities
2021-07-23 09:02 5190 +41 7h Οπλουργείο (15)
2021-07-23 19:02 5239 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-07-24 08:02 5297 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-07-25 00:02 5368 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-07-25 22:02 5505 +137 22h 5 possibilities
2021-07-26 17:03 5589 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-07-27 15:03 5690 +101 22h Οπλουργείο (20)
2021-07-27 20:03 5728 +38 5h 5 possibilities
2021-07-27 23:03 5745 +17 3h 3 possibilities
2021-07-28 18:03 5943 +198 19h 4 possibilities
2021-07-29 14:02 6141 +198 20h 4 possibilities
2021-07-29 20:02 6187 +46 6h 5 possibilities
2021-07-30 22:02 6242 +55 26h Άγνωστο
2021-07-31 06:02 6308 +66 8h 5 possibilities
2021-07-31 23:02 6388 +80 17h 5 possibilities
2021-08-01 00:02 6408 +20 1h 3 possibilities
2021-08-01 12:02 6513 +105 12h Άγνωστο
2021-08-02 02:02 6628 +115 14h 5 possibilities
2021-08-02 08:02 7140 +512 6h Άγνωστο
2021-08-03 01:03 7277 +137 17h 5 possibilities
2021-08-03 03:03 7301 +24 2h 2 possibilities
2021-08-03 07:03 7322 +21 4h 3 possibilities
2021-08-03 09:03 7352 +30 2h Άγνωστο
2021-08-04 12:02 7519 +167 27h Άγνωστο
2021-08-04 13:03 7525 +6 1h 17 possibilities
2021-08-04 14:03 7529 +4 1h 9 possibilities
2021-08-05 10:02 7694 +165 20h 5 possibilities
2021-08-05 11:02 7699 +5 1h 21 possibilities
2021-08-05 12:03 7704 +5 1h 21 possibilities
2021-08-05 14:02 7711 +7 2h 4 possibilities
2021-08-05 17:02 7720 +9 3h 6 possibilities
2021-08-06 17:02 7918 +198 24h 4 possibilities
2021-08-06 20:02 7952 +34 3h 2 possibilities
2021-08-06 23:02 7994 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-07 04:03 8019 +25 5h 3 possibilities
2021-08-07 07:02 8068 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-08-07 14:02 8097 +29 7h 3 possibilities
2021-08-08 05:02 8156 +59 15h Άγνωστο
2021-08-08 12:02 8192 +36 7h 3 possibilities
2021-08-08 18:02 8263 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-08-09 03:03 8306 +43 9h 3 possibilities
2021-08-09 06:02 8315 +9 3h 6 possibilities
2021-08-09 09:02 8327 +12 3h 5 possibilities
2021-08-09 14:03 8342 +15 5h 7 possibilities
2021-08-09 19:03 8359 +17 5h 3 possibilities
2021-08-10 10:03 8444 +85 15h Στρατώνας (20)
2021-08-10 16:02 8464 +20 6h 2 possibilities
2021-08-11 00:02 8489 +25 8h 3 possibilities
2021-08-11 09:03 8518 +29 9h 3 possibilities
2021-08-11 21:03 8554 +36 12h 2 possibilities
2021-08-12 10:02 8597 +43 13h 2 possibilities
2021-08-12 18:02 8699 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-08-13 04:03 8822 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-08-13 14:02 8873 +51 10h 2 possibilities
2021-08-14 02:02 9020 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-08-14 16:02 9197 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-08-15 08:02 9409 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-08-15 21:02 9471 +62 13h Στάβλος (17)
2021-08-16 13:02 9545 +74 16h Στάβλος (18)
2021-08-17 08:02 9633 +88 19h Στάβλος (19)
2021-08-18 06:03 9746 +113 22h Άγνωστο
2021-08-18 07:02 9761 +15 1h 8 possibilities
2021-08-18 08:02 9771 +10 1h 8 possibilities
2021-08-18 10:03 9783 +12 2h 6 possibilities
2021-08-18 12:02 9797 +14 2h 4 possibilities
2021-08-18 14:03 9814 +17 2h 3 possibilities
2021-08-18 17:03 9835 +21 3h 4 possibilities
2021-08-18 21:02 9860 +25 4h 3 possibilities
2021-08-19 02:02 9889 +29 5h 3 possibilities
2021-08-19 13:02 9925 +36 11h 2 possibilities
2021-08-19 20:02 9968 +43 7h 3 possibilities
2021-08-20 05:02 10019 +51 9h 2 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2022-12-06 22:18:45 EET