Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #016

Όνομα:-Sweetest Love x3 #016
Τοποθεσία:519|517
Ήπειρος:K55
Πόντοι:10,022
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:142 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-15 21:02 373 +26 2 possibilities
2021-06-16 00:03 381 +8 3h 12 possibilities
2021-06-16 01:03 386 +5 1h 21 possibilities
2021-06-16 02:03 391 +5 1h 21 possibilities
2021-06-16 03:03 401 +10 1h 8 possibilities
2021-06-16 09:03 407 +6 6h Άγνωστο
2021-06-16 16:03 412 +5 7h Άγνωστο
2021-06-16 18:03 418 +6 2h 15 possibilities
2021-06-16 19:03 426 +8 1h 13 possibilities
2021-06-16 22:03 434 +8 3h 12 possibilities
2021-06-17 06:02 445 +11 8h Άγνωστο
2021-06-17 08:02 451 +6 2h 15 possibilities
2021-06-17 09:02 461 +10 1h 8 possibilities
2021-06-17 22:02 474 +13 13h Άγνωστο
2021-06-18 03:02 482 +8 5h 2 possibilities
2021-06-18 07:02 493 +11 4h 6 possibilities
2021-06-18 16:02 512 +19 9h Άγνωστο
2021-06-18 20:02 520 +8 4h 5 possibilities
2021-06-18 21:02 527 +7 1h 4 possibilities
2021-06-18 23:02 538 +11 2h 6 possibilities
2021-06-19 00:02 541 +3 1h 23 possibilities
2021-06-19 01:02 544 +3 1h 23 possibilities
2021-06-19 03:03 548 +4 2h 9 possibilities
2021-06-19 07:02 553 +5 4h 4 possibilities
2021-06-19 09:02 558 +5 2h 21 possibilities
2021-06-19 15:02 565 +7 6h Τοίχος (10)
2021-06-19 23:02 580 +15 8h Τοίχος (14)
2021-06-20 09:02 599 +19 10h Άγνωστο
2021-06-20 11:02 600 +1 2h 14 possibilities
2021-06-20 22:02 606 +6 11h Άγνωστο
2021-06-21 00:02 614 +8 2h 13 possibilities
2021-06-21 11:03 629 +15 11h Άγνωστο
2021-06-21 20:02 648 +19 9h Άγνωστο
2021-06-21 21:02 656 +8 1h 13 possibilities
2021-06-22 03:03 667 +11 6h Οπλουργείο (8)
2021-06-22 05:02 677 +10 2h 8 possibilities
2021-06-22 11:03 699 +22 6h 5 possibilities
2021-06-22 13:03 712 +13 2h 5 possibilities
2021-06-22 15:03 724 +12 2h 6 possibilities
2021-06-22 16:03 739 +15 1h 8 possibilities
2021-06-22 19:03 747 +8 3h 12 possibilities
2021-06-23 08:03 762 +15 13h Άγνωστο
2021-06-23 10:03 774 +12 2h 6 possibilities
2021-06-23 12:03 788 +14 2h 4 possibilities
2021-06-23 16:03 815 +27 4h 5 possibilities
2021-06-23 20:03 837 +22 4h 5 possibilities
2021-06-24 00:03 864 +27 4h 5 possibilities
2021-06-24 02:03 872 +8 2h 13 possibilities
2021-06-24 03:03 883 +11 1h 6 possibilities
2021-06-24 10:02 903 +20 7h 2 possibilities
2021-06-24 14:02 921 +18 4h Αγορά (14)
2021-06-24 21:02 953 +32 7h 5 possibilities
2021-06-25 02:02 994 +41 5h Οπλουργείο (15)
2021-06-25 03:02 1000 +6 1h 17 possibilities
2021-06-25 06:02 1019 +19 3h 6 possibilities
2021-06-25 16:02 1057 +38 10h 5 possibilities
2021-06-26 03:02 1079 +22 11h Άγνωστο
2021-06-26 10:03 1108 +29 7h 3 possibilities
2021-06-26 11:03 1114 +6 1h 17 possibilities
2021-06-26 18:02 1141 +27 7h 5 possibilities
2021-06-26 20:02 1152 +11 2h 6 possibilities
2021-06-27 02:02 1198 +46 6h 5 possibilities
2021-06-27 04:03 1224 +26 2h 2 possibilities
2021-06-27 06:03 1237 +13 2h 5 possibilities
2021-06-27 08:03 1248 +11 2h 6 possibilities
2021-06-27 13:02 1257 +9 5h 4 possibilities
2021-06-27 22:03 1266 +9 9h Άγνωστο
2021-06-28 05:03 1321 +55 7h 5 possibilities
2021-06-29 01:03 1334 +13 20h Άγνωστο
2021-06-29 05:03 1349 +15 4h 7 possibilities
2021-06-29 06:03 1362 +13 1h 5 possibilities
2021-06-29 09:02 1377 +15 3h 7 possibilities
2021-06-29 14:02 1415 +38 5h 5 possibilities
2021-06-29 16:02 1434 +19 2h 6 possibilities
2021-06-29 20:02 1456 +22 4h 5 possibilities
2021-06-29 23:02 1475 +19 3h 6 possibilities
2021-06-30 07:03 1486 +11 8h Άγνωστο
2021-06-30 10:03 1500 +14 3h 4 possibilities
2021-06-30 14:03 1522 +22 4h 5 possibilities
2021-06-30 20:03 1549 +27 6h 5 possibilities
2021-07-01 00:03 1576 +27 4h 5 possibilities
2021-07-01 02:03 1607 +31 2h 2 possibilities
2021-07-01 08:02 1653 +46 6h 5 possibilities
2021-07-04 12:04 1662 +9 76h Άγνωστο
2021-07-04 16:03 1674 +12 4h 4 possibilities
2021-07-04 19:03 1711 +37 3h 2 possibilities
2021-07-05 20:02 1743 +32 25h Άγνωστο
2021-07-06 00:02 1775 +32 4h 5 possibilities
2021-07-06 05:03 1807 +32 5h 5 possibilities
2021-07-06 14:03 1845 +38 9h 5 possibilities
2021-07-07 01:04 1883 +38 11h 3 possibilities
2021-07-07 04:04 1927 +44 3h 2 possibilities
2021-07-07 08:02 1980 +53 4h 2 possibilities
2021-07-07 12:03 2018 +38 4h 5 possibilities
2021-07-07 18:03 2073 +55 6h 5 possibilities
2021-07-08 01:03 2139 +66 7h 5 possibilities
2021-07-09 00:03 2205 +66 23h Αγρόκτημα (25)
2021-07-09 03:02 2221 +16 3h 2 possibilities
2021-07-09 07:02 2241 +20 4h 3 possibilities
2021-07-09 12:02 2264 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-09 20:02 2379 +115 8h 4 possibilities
2021-07-10 03:02 2425 +46 7h 5 possibilities
2021-07-10 04:03 2441 +16 1h 3 possibilities
2021-07-10 05:02 2461 +20 1h 3 possibilities
2021-07-10 08:02 2485 +24 3h Στρατώνας (13)
2021-07-10 10:02 2500 +15 2h 8 possibilities
2021-07-10 20:02 2528 +28 10h Οπλουργείο (13)
2021-07-11 14:03 2608 +80 18h 5 possibilities
2021-07-11 20:02 2654 +46 6h 5 possibilities
2021-07-12 03:03 2709 +55 7h 5 possibilities
2021-07-12 11:03 2775 +66 8h 5 possibilities
2021-07-12 19:03 2821 +46 8h 5 possibilities
2021-07-13 09:03 2901 +80 14h 5 possibilities
2021-07-14 07:03 2956 +55 22h Αγρόκτημα (24)
2021-07-14 11:03 3011 +55 4h 5 possibilities
2021-07-14 14:03 3029 +18 3h 2 possibilities
2021-07-15 08:02 3039 +10 18h Εκκλησία (1)
2021-07-15 11:02 3051 +12 3h 5 possibilities
2021-07-15 13:02 3065 +14 2h 4 possibilities
2021-07-15 16:02 3082 +17 3h 3 possibilities
2021-07-16 00:02 3148 +66 8h 5 possibilities
2021-07-16 06:02 3176 +28 6h 2 possibilities
2021-07-16 13:02 3210 +34 7h 2 possibilities
2021-07-16 23:02 3305 +95 10h 5 possibilities
2021-07-17 08:02 3400 +95 9h 5 possibilities
2021-07-17 19:02 3515 +115 11h 5 possibilities
2021-07-17 23:02 3536 +21 4h 3 possibilities
2021-07-18 14:02 3651 +115 15h 5 possibilities
2021-07-19 01:03 3746 +95 11h 5 possibilities
2021-07-20 01:03 3883 +137 24h 5 possibilities
2021-07-20 11:03 3963 +80 10h 5 possibilities
2021-07-20 19:03 4004 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-07-21 00:03 4030 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-21 11:03 4096 +66 11h 5 possibilities
2021-07-21 22:03 4191 +95 11h 5 possibilities
2021-07-22 11:02 4271 +80 13h 5 possibilities
2021-07-23 01:02 4408 +137 14h 5 possibilities
2021-07-23 15:02 4523 +115 14h 5 possibilities
2021-07-24 08:02 4688 +165 17h 5 possibilities
2021-07-24 11:02 4722 +34 3h 2 possibilities
2021-07-24 16:02 4753 +31 5h Αγορά (17)
2021-07-24 17:03 4759 +6 1h 17 possibilities
2021-07-25 09:02 4896 +137 16h 5 possibilities
2021-07-25 13:03 4938 +42 4h Στρατώνας (16)
2021-07-25 16:02 4987 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-07-25 20:03 5008 +21 4h 3 possibilities
2021-07-26 13:02 5173 +165 17h 5 possibilities
2021-07-27 02:02 5288 +115 13h 5 possibilities
2021-07-27 18:02 5425 +137 16h 5 possibilities
2021-07-28 05:03 5474 +49 11h Οπλουργείο (16)
2021-07-28 12:03 5511 +37 7h Αγορά (18)
2021-07-28 20:03 5555 +44 8h Αγορά (19)
2021-07-30 03:02 5720 +165 31h 5 possibilities
2021-07-30 18:02 5815 +95 15h 5 possibilities
2021-07-31 08:02 5873 +58 14h Οπλουργείο (17)
2021-07-31 23:02 5944 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-08-01 09:02 5997 +53 10h Αγορά (20)
2021-08-05 03:03 6112 +115 90h Άγνωστο
2021-08-06 01:02 6310 +198 22h 4 possibilities
2021-08-06 21:02 6508 +198 20h 4 possibilities
2021-08-07 02:02 6567 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-08-07 07:02 6638 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-08-07 12:02 6663 +25 5h 3 possibilities
2021-08-08 07:06 6757 +94 19h Άγνωστο
2021-08-09 03:03 6955 +198 20h 4 possibilities
2021-08-09 20:02 7120 +165 17h 5 possibilities
2021-08-10 16:02 7257 +137 20h 5 possibilities
2021-08-12 09:02 7455 +198 41h 4 possibilities
2021-08-13 18:02 7620 +165 33h 5 possibilities
2021-08-13 22:02 7635 +15 4h 7 possibilities
2021-08-14 04:03 7652 +17 6h 3 possibilities
2021-08-14 10:03 7672 +20 6h 2 possibilities
2021-08-14 18:02 7697 +25 8h 3 possibilities
2021-08-15 03:02 7726 +29 9h 3 possibilities
2021-08-15 14:02 7762 +36 11h 2 possibilities
2021-08-16 04:03 7805 +43 14h 2 possibilities
2021-08-16 23:02 7889 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-08-17 07:02 7991 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-08-17 08:02 7994 +3 1h 23 possibilities
2021-08-19 06:02 8095 +101 46h Οπλουργείο (20)
2021-08-19 16:02 8218 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-08-21 12:02 8365 +147 44h Άγνωστο
2021-08-21 17:02 8877 +512 5h Άγνωστο
2021-08-21 19:02 8887 +10 2h 8 possibilities
2021-08-21 21:02 8889 +2 2h 19 possibilities
2021-08-22 07:05 8891 +2 10h Άγνωστο
2021-08-22 12:02 8920 +29 5h 3 possibilities
2021-08-23 02:02 9097 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-08-23 19:02 9309 +212 17h Στρατώνας (25)
2021-08-24 02:02 9345 +36 7h 3 possibilities
2021-08-24 12:02 9388 +43 10h 3 possibilities
2021-08-24 22:02 9439 +51 10h 2 possibilities
2021-08-25 11:03 9501 +62 13h Στάβλος (17)
2021-08-26 03:03 9575 +74 16h Στάβλος (18)
2021-08-26 22:02 9663 +88 19h Στάβλος (19)
2021-08-27 20:02 9770 +107 22h Στάβλος (20)
2021-08-29 21:02 9834 +64 49h Άγνωστο
2021-08-30 10:02 9911 +77 13h Αγορά (22)
2021-08-31 04:03 10003 +92 18h Αγορά (23)
2021-09-01 00:02 10113 +110 20h Αγορά (24)
2021-09-02 01:03 10246 +133 25h Αγορά (25)
2021-09-04 17:02 10251 +5 64h Άγνωστο
2022-04-11 05:02 9739 -512 5244h -
2022-04-13 14:03 10251 +512 57h Ακαδημία (1)
2022-04-15 13:02 9739 -512 47h -
2022-04-16 06:02 10251 +512 17h Άγνωστο
2022-04-16 13:02 9739 -512 7h -
2022-04-16 23:02 10251 +512 10h Άγνωστο
2022-11-02 19:02 9995 -256 4797h -
2022-11-02 23:02 9957 -38 4h -
2022-11-07 20:02 9974 +17 117h Άγνωστο
2022-11-09 23:02 9977 +3 51h Άγνωστο
2022-11-10 01:02 9981 +4 2h 9 possibilities
2022-11-10 02:02 9986 +5 1h 21 possibilities
2022-11-10 03:03 9991 +5 1h 21 possibilities
2022-11-10 05:02 9998 +7 2h 4 possibilities
2022-12-20 23:02 10022 +24 978h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 08:57:28 EET

Privacy policy - Cookie options