Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: lord t

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:lord t
Φυλή:RST
Πόντοι:4,254,824
Χωριά:356
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,952
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:1045 (+1011-34)
Ημέρα εγγραφής :21st May 2022
Καλύτερη κατάταξη:123rd May 2022
Περισσότεροι βαθμοί:4,254,82414th December 2023
Περισσότερα χωριά:35614th December 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (20,428,883 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (9,344,998 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (9,717,589 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR79 GR68 GR45 GR43 GR35 GR20 GR15 GRP2 GRP3
Player's past worlds: GR87 GR86 GR85 GR84 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:583


2024-04-20 17:25:01 EEST

Privacy policy - Cookie options