Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Statistics

Σύνολο παικτών

Ενεργοί παίκτες

Σύνολο φυλών

Ενεργές φυλές

Σϋνολο χωριών

Εγκαταλελειμένα χωριά

Συνολικές κατακτήσεις

Σύνολο αλλαγής φυλών


2024-04-20 16:09:52 EEST

Privacy policy - Cookie options