Στατιστικά Φυλετικών Μαχών

Κατάσταση διακομιστή
GR1 Κόσμος 1
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 27
Τελευταία ενημέρωση: 20:05:03 Φυλές: 7
  Χωριά: 240,063
  Κατακτήσεις: 1,255,985
  Φυλετικές αλλαγές: 57,733
GR2 Κόσμος 2
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 218
Τελευταία ενημέρωση: 11:02:22 Φυλές: 21
  Χωριά: 218,766
  Κατακτήσεις: 2,183,588
  Φυλετικές αλλαγές: 55,656
GR3 Κόσμος 3
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 158
Τελευταία ενημέρωση: 11:02:44 Φυλές: 20
  Χωριά: 144,252
  Κατακτήσεις: 715,620
  Φυλετικές αλλαγές: 52,029
GR4 Κόσμος 4
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 87
Τελευταία ενημέρωση: 13:09:10 Φυλές: 9
  Χωριά: 76,844
  Κατακτήσεις: 295,176
  Φυλετικές αλλαγές: 46,811
GR5 Κόσμος 5
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 115
Τελευταία ενημέρωση: 18:09:01 Φυλές: 16
  Χωριά: 164,116
  Κατακτήσεις: 895,833
  Φυλετικές αλλαγές: 104,886
GR6 Κόσμος 6
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 131
Τελευταία ενημέρωση: 00:05:32 Φυλές: 12
  Χωριά: 159,787
  Κατακτήσεις: 822,477
  Φυλετικές αλλαγές: 132,199
GR7 Κόσμος 7
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 146
Τελευταία ενημέρωση: 11:03:13 Φυλές: 12
  Χωριά: 115,755
  Κατακτήσεις: 530,952
  Φυλετικές αλλαγές: 203,695
GR8 Κόσμος 8
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 116
Τελευταία ενημέρωση: 13:10:37 Φυλές: 9
  Χωριά: 88,920
  Κατακτήσεις: 299,953
  Φυλετικές αλλαγές: 189,251
GR9 Κόσμος 9
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 556
Τελευταία ενημέρωση: 19:11:09 Φυλές: 49
  Χωριά: 96,173
  Κατακτήσεις: 270,562
  Φυλετικές αλλαγές: 167,326
GR10 Κόσμος 10
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 149
Τελευταία ενημέρωση: 02:10:19 Φυλές: 17
  Χωριά: 59,613
  Κατακτήσεις: 217,823
  Φυλετικές αλλαγές: 105,841
GR11 Κόσμος 11
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 403
Τελευταία ενημέρωση: 13:13:51 Φυλές: 65
  Χωριά: 21,129
  Κατακτήσεις: 20,419
  Φυλετικές αλλαγές: 40,939
GR12 Κόσμος 12
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 145
Τελευταία ενημέρωση: 23:18:20 Φυλές: 8
  Χωριά: 58,495
  Κατακτήσεις: 180,645
  Φυλετικές αλλαγές: 89,998
GR13 Κόσμος 13
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 105
Τελευταία ενημέρωση: 11:14:31 Φυλές: 7
  Χωριά: 93,870
  Κατακτήσεις: 324,023
  Φυλετικές αλλαγές: 152,406
GR14 Κόσμος 14
Ταχύτητα: 1.400 Παίκτες 612
Τελευταία ενημέρωση: 14:05:29 Φυλές: 41
  Χωριά: 46,574
  Κατακτήσεις: 79,231
  Φυλετικές αλλαγές: 107,391
GR15 Κόσμος 15
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 653
Τελευταία ενημέρωση: 14:05:53 Φυλές: 43
  Χωριά: 50,795
  Κατακτήσεις: 114,921
  Φυλετικές αλλαγές: 73,641
GR16 Κόσμος 16
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 691
Τελευταία ενημέρωση: 21:05:22 Φυλές: 56
  Χωριά: 35,785
  Κατακτήσεις: 90,180
  Φυλετικές αλλαγές: 68,016
GR17 Κόσμος 17
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 593
Τελευταία ενημέρωση: 22:06:20 Φυλές: 46
  Χωριά: 42,704
  Κατακτήσεις: 68,422
  Φυλετικές αλλαγές: 70,589
GR18 Κόσμος 18
Ταχύτητα: 1.300 Παίκτες 672
Τελευταία ενημέρωση: 15:06:13 Φυλές: 52
  Χωριά: 33,250
  Κατακτήσεις: 51,296
  Φυλετικές αλλαγές: 56,764
GR19 Κόσμος 19
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 97
Τελευταία ενημέρωση: 17:17:19 Φυλές: 13
  Χωριά: 75,849
  Κατακτήσεις: 52,552
  Φυλετικές αλλαγές: 49,997
GR20 Κόσμος 20
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 617
Τελευταία ενημέρωση: 22:08:26 Φυλές: 70
  Χωριά: 90,928
  Κατακτήσεις: 116,013
  Φυλετικές αλλαγές: 58,669
GR21 Κόσμος 21
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 798
Τελευταία ενημέρωση: 17:07:29 Φυλές: 57
  Χωριά: 66,032
  Κατακτήσεις: 34,186
  Φυλετικές αλλαγές: 46,671
GR22 Κόσμος 22
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 862
Τελευταία ενημέρωση: 18:11:11 Φυλές: 107
  Χωριά: 63,407
  Κατακτήσεις: 144,035
  Φυλετικές αλλαγές: 57,607
GR23 Κόσμος 23
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 957
Τελευταία ενημέρωση: 22:08:30 Φυλές: 43
  Χωριά: 14,324
  Κατακτήσεις: 10,087
  Φυλετικές αλλαγές: 26,365
GR24 Κόσμος 24
Ταχύτητα: 1.500 Παίκτες 894
Τελευταία ενημέρωση: 16:14:28 Φυλές: 84
  Χωριά: 23,165
  Κατακτήσεις: 34,302
  Φυλετικές αλλαγές: 40,687
GR25 Κόσμος 25
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 745
Τελευταία ενημέρωση: 00:08:53 Φυλές: 50
  Χωριά: 11,390
  Κατακτήσεις: 12,101
  Φυλετικές αλλαγές: 18,631
GR26 Κόσμος 26
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 67
Τελευταία ενημέρωση: 20:12:34 Φυλές: 2
  Χωριά: 39,719
  Κατακτήσεις: 88,318
  Φυλετικές αλλαγές: 41,917
GR27 Κόσμος 27
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 1,427
Τελευταία ενημέρωση: 11:09:40 Φυλές: 82
  Χωριά: 13,219
  Κατακτήσεις: 14,530
  Φυλετικές αλλαγές: 22,727
GR28 Κόσμος 28
Ταχύτητα: 1.800 Παίκτες 34
Τελευταία ενημέρωση: 18:05:26 Φυλές: 3
  Χωριά: 30,836
  Κατακτήσεις: 83,550
  Φυλετικές αλλαγές: 43,177
GR29 Κόσμος 29
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 194
Τελευταία ενημέρωση: 12:08:45 Φυλές: 20
  Χωριά: 25,198
  Κατακτήσεις: 33,897
  Φυλετικές αλλαγές: 33,037
GR30 Κόσμος 30
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 93
Τελευταία ενημέρωση: 22:06:24 Φυλές: 12
  Χωριά: 29,817
  Κατακτήσεις: 112,234
  Φυλετικές αλλαγές: 43,367
GR31 Κόσμος 31
Ταχύτητα: 0.700 Παίκτες 225
Τελευταία ενημέρωση: 17:06:52 Φυλές: 19
  Χωριά: 18,229
  Κατακτήσεις: 31,453
  Φυλετικές αλλαγές: 27,906
GR32 Κόσμος 32
Ταχύτητα: 1.500 Παίκτες 101
Τελευταία ενημέρωση: 22:09:11 Φυλές: 14
  Χωριά: 17,030
  Κατακτήσεις: 39,150
  Φυλετικές αλλαγές: 29,917
GR33 Κόσμος 33
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 69
Τελευταία ενημέρωση: 23:08:09 Φυλές: 11
  Χωριά: 16,161
  Κατακτήσεις: 25,414
  Φυλετικές αλλαγές: 24,750
GR34 Κόσμος 34
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 42
Τελευταία ενημέρωση: 18:05:14 Φυλές: 2
  Χωριά: 13,388
  Κατακτήσεις: 22,341
  Φυλετικές αλλαγές: 26,400
GR35 Κόσμος 35
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 88
Τελευταία ενημέρωση: 19:05:32 Φυλές: 4
  Χωριά: 14,941
  Κατακτήσεις: 21,421
  Φυλετικές αλλαγές: 20,676
GR36 gr36
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 45
Τελευταία ενημέρωση: 16:04:35 Φυλές: 3
  Χωριά: 16,058
  Κατακτήσεις: 55,938
  Φυλετικές αλλαγές: 23,339
GR37 gr37
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 132
Τελευταία ενημέρωση: 17:07:37 Φυλές: 24
  Χωριά: 14,915
  Κατακτήσεις: 39,230
  Φυλετικές αλλαγές: 20,066
GR38 gr38
Ταχύτητα: 1.400 Παίκτες 543
Τελευταία ενημέρωση: 22:05:27 Φυλές: 70
  Χωριά: 13,228
  Κατακτήσεις: 21,431
  Φυλετικές αλλαγές: 20,565
GR39 gr39
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 40
Τελευταία ενημέρωση: 20:03:46 Φυλές: 2
  Χωριά: 11,302
  Κατακτήσεις: 12,048
  Φυλετικές αλλαγές: 15,567
GR40 gr40
Ταχύτητα: 1.500 Παίκτες 67
Τελευταία ενημέρωση: 23:09:13 Φυλές: 5
  Χωριά: 12,484
  Κατακτήσεις: 26,136
  Φυλετικές αλλαγές: 17,027
GR41 gr41
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 216
Τελευταία ενημέρωση: 20:06:34 Φυλές: 29
  Χωριά: 8,629
  Κατακτήσεις: 17,650
  Φυλετικές αλλαγές: 13,122
GR42 gr42
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 135
Τελευταία ενημέρωση: 11:04:59 Φυλές: 23
  Χωριά: 11,264
  Κατακτήσεις: 26,150
  Φυλετικές αλλαγές: 17,630
GR43 gr43
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 151
Τελευταία ενημέρωση: 11:04:49 Φυλές: 15
  Χωριά: 9,741
  Κατακτήσεις: 12,878
  Φυλετικές αλλαγές: 14,864
GR44 gr44
Ταχύτητα: 1.500 Παίκτες 164
Τελευταία ενημέρωση: 13:05:21 Φυλές: 31
  Χωριά: 9,188
  Κατακτήσεις: 15,757
  Φυλετικές αλλαγές: 13,851
GR45 gr45
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 574
Τελευταία ενημέρωση: 17:07:39 Φυλές: 66
  Χωριά: 9,072
  Κατακτήσεις: 8,933
  Φυλετικές αλλαγές: 13,019
GR46 gr46
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 327
Τελευταία ενημέρωση: 15:05:47 Φυλές: 44
  Χωριά: 11,397
  Κατακτήσεις: 23,682
  Φυλετικές αλλαγές: 16,244
GR47 gr47
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 92
Τελευταία ενημέρωση: 00:05:10 Φυλές: 14
  Χωριά: 10,367
  Κατακτήσεις: 27,165
  Φυλετικές αλλαγές: 14,667
GR48 gr48
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 265
Τελευταία ενημέρωση: 16:05:04 Φυλές: 40
  Χωριά: 9,053
  Κατακτήσεις: 19,945
  Φυλετικές αλλαγές: 13,179
GR49 gr49
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 434
Τελευταία ενημέρωση: 15:04:30 Φυλές: 52
  Χωριά: 9,318
  Κατακτήσεις: 15,408
  Φυλετικές αλλαγές: 12,050
GR50 gr50
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 310
Τελευταία ενημέρωση: 16:04:18 Φυλές: 39
  Χωριά: 8,967
  Κατακτήσεις: 14,054
  Φυλετικές αλλαγές: 11,929
GR51 gr51
Ταχύτητα: 1.500 Παίκτες 250
Τελευταία ενημέρωση: 22:04:52 Φυλές: 35
  Χωριά: 8,885
  Κατακτήσεις: 16,282
  Φυλετικές αλλαγές: 11,920
GR52 gr52
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 841
Τελευταία ενημέρωση: 07:05:25 Φυλές: 85
  Χωριά: 6,728
  Κατακτήσεις: 5,555
  Φυλετικές αλλαγές: 10,485
GR53 Κόσμος 53
Ταχύτητα: 1.700 Παίκτες 127
Τελευταία ενημέρωση: 17:03:30 Φυλές: 15
  Χωριά: 9,125
  Κατακτήσεις: 23,726
  Φυλετικές αλλαγές: 15,536
GR54 gr54
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 525
Τελευταία ενημέρωση: 08:04:18 Φυλές: 66
  Χωριά: 6,580
  Κατακτήσεις: 8,187
  Φυλετικές αλλαγές: 10,307
GR55 Κόσμος 55
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 94
Τελευταία ενημέρωση: 13:02:47 Φυλές: 25
  Χωριά: 7,816
  Κατακτήσεις: 16,511
  Φυλετικές αλλαγές: 11,306
GR56 Κόσμος 56
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 40
Τελευταία ενημέρωση: 15:03:47 Φυλές: 2
  Χωριά: 8,368
  Κατακτήσεις: 22,911
  Φυλετικές αλλαγές: 14,494
GR57 Κόσμος 57
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 201
Τελευταία ενημέρωση: 15:03:48 Φυλές: 31
  Χωριά: 7,200
  Κατακτήσεις: 16,746
  Φυλετικές αλλαγές: 14,775
GR58 Κόσμος 58
Ταχύτητα: 1.250 Παίκτες 435
Τελευταία ενημέρωση: 16:03:30 Φυλές: 64
  Χωριά: 6,796
  Κατακτήσεις: 9,879
  Φυλετικές αλλαγές: 12,006
GR61 Κόσμος 61
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 41
Τελευταία ενημέρωση: 16:02:51 Φυλές: 2
  Χωριά: 6,595
  Κατακτήσεις: 17,657
  Φυλετικές αλλαγές: 11,318
GR67 Κόσμος 67
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 191
Τελευταία ενημέρωση: 17:02:55 Φυλές: 21
  Χωριά: 9,692
  Κατακτήσεις: 19,790
  Φυλετικές αλλαγές: 8,847
GR59 Κόσμος 59
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 101
Τελευταία ενημέρωση: 17:03:12 Φυλές: 16
  Χωριά: 6,435
  Κατακτήσεις: 13,329
  Φυλετικές αλλαγές: 9,453
GR60 Κόσμος 60
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 141
Τελευταία ενημέρωση: 13:03:07 Φυλές: 15
  Χωριά: 6,304
  Κατακτήσεις: 12,512
  Φυλετικές αλλαγές: 8,537
GR62 Κόσμος 62
Ταχύτητα: 2.000 Παίκτες 167
Τελευταία ενημέρωση: 12:03:15 Φυλές: 25
  Χωριά: 9,958
  Κατακτήσεις: 19,809
  Φυλετικές αλλαγές: 12,391
GR63 Κόσμος 63
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 123
Τελευταία ενημέρωση: 12:02:40 Φυλές: 14
  Χωριά: 8,319
  Κατακτήσεις: 18,181
  Φυλετικές αλλαγές: 11,318
GR66 Κόσμος 66
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 220
Τελευταία ενημέρωση: 16:03:09 Φυλές: 34
  Χωριά: 5,894
  Κατακτήσεις: 10,807
  Φυλετικές αλλαγές: 7,601
GR64 Κόσμος 64
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 374
Τελευταία ενημέρωση: 12:02:30 Φυλές: 42
  Χωριά: 10,369
  Κατακτήσεις: 17,163
  Φυλετικές αλλαγές: 14,437
GRP5 Casual 5
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 193
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:07 Φυλές: 27
  Χωριά: 10,695
  Κατακτήσεις: 24,605
  Φυλετικές αλλαγές: 3,465
GR65 Κόσμος 65
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 160
Τελευταία ενημέρωση: 16:02:52 Φυλές: 19
  Χωριά: 8,565
  Κατακτήσεις: 22,345
  Φυλετικές αλλαγές: 12,076
GRP6 Casual 6
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 327
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:08 Φυλές: 22
  Χωριά: 2,736
  Κατακτήσεις: 3,212
  Φυλετικές αλλαγές: 804
GR68 Κόσμος 68
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 407
Τελευταία ενημέρωση: 13:02:45 Φυλές: 50
  Χωριά: 6,907
  Κατακτήσεις: 10,537
  Φυλετικές αλλαγές: 8,700
GR69 Κόσμος 69
Ταχύτητα: 1.200 Παίκτες 213
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:08 Φυλές: 33
  Χωριά: 7,792
  Κατακτήσεις: 14,274
  Φυλετικές αλλαγές: 9,126
GR70 Κόσμος 70
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 250
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:09 Φυλές: 40
  Χωριά: 8,159
  Κατακτήσεις: 16,513
  Φυλετικές αλλαγές: 9,826
GR71 Κόσμος 71
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 675
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:10 Φυλές: 47
  Χωριά: 5,368
  Κατακτήσεις: 7,261
  Φυλετικές αλλαγές: 7,567
GR72 Κόσμος 72
Ταχύτητα: 1.250 Παίκτες 934
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:10 Φυλές: 76
  Χωριά: 3,829
  Κατακτήσεις: 2,342
  Φυλετικές αλλαγές: 4,058
GR73 Κόσμος 73
Ταχύτητα: 1.600 Παίκτες 1,577
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:10 Φυλές: 74
  Χωριά: 2,496
  Κατακτήσεις: 291
  Φυλετικές αλλαγές: 2,298
GRP1 Casual
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 270
Τελευταία ενημέρωση: 19:05:28 Φυλές: 29
  Χωριά: 200,742
  Κατακτήσεις: 396,035
  Φυλετικές αλλαγές: 26,255
GRP2 grp2
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 431
Τελευταία ενημέρωση: 20:04:37 Φυλές: 57
  Χωριά: 35,370
  Κατακτήσεις: 81,657
  Φυλετικές αλλαγές: 6,370
GRP3 Casual 3
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 237
Τελευταία ενημέρωση: 13:02:49 Φυλές: 41
  Χωριά: 10,071
  Κατακτήσεις: 30,654
  Φυλετικές αλλαγές: 3,630
GRP4 Casual 4
Ταχύτητα: 1.000 Παίκτες 28
Τελευταία ενημέρωση: 17:02:57 Φυλές: 2
  Χωριά: 10,163
  Κατακτήσεις: 24,569
  Φυλετικές αλλαγές: 3,265
GRC1 Classic
Ταχύτητα: 5.000 Παίκτες 400
Τελευταία ενημέρωση: 10:03:11 Φυλές: 59
  Χωριά: 10,536
  Κατακτήσεις: 61,783
  Φυλετικές αλλαγές: 72,135


2021-09-21 10:53:49 EEST