Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 1: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: chrysanthos7

Player Graph


Κατάταξη:16.
Όνομα:chrysanthos7
Φυλή:Ph.R
Πόντοι:30,878,529
Χωριά:3,181
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,707
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:8171 (+5819-2352)
Ημέρα εγγραφής :22nd July 2009
Καλύτερη κατάταξη:612th April 2014
Περισσότεροι βαθμοί:46,063,22210th April 2014
Περισσότερα χωριά:4,60811th May 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:11. (785,677,438 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:9. (351,396,275 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:10. (432,143,264 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR75 GR68 GR65 GR60 GR59 GR58 GR54 GR27
Player's past worlds: GR79 GR78 GR77 GR76 GR74 More
Θεάσεις προφίλ:3,412


2023-09-26 09:59:43 EEST

Privacy policy - Cookie options