Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: War stats

Το εργαλείο των στατιστικών πολέμου σου επιτρέπει να προσθέσεις διάφορες φυλές σε κάθε "πλευρά" του πολέμου και να δεις στατιστικά στοιχεία.

Πλευρά πρώτηΦυλές: (Επιλογή για αφαίρεση)
Παίκτες: (Επιλογή για αφαίρεση)

Διάλεξε χρονική περίοδο

Διάλεξε χρονική περίοδο:

Πλευρά δεύτερηΦυλές: (Επιλογή για αφαίρεση)
Παίκτες: (Επιλογή για αφαίρεση)

2020-01-24 01:25:31 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1