Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 11: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 BBQ 64,977,586 64,977,586 38 1,709,936 7,089 9,166
2 000000 0 0 1 0 0 0
3 xD 0 0 1 0 0 0
4 KANU 0 0 1 0 0 0
5 ΠΙΠΟΡΙ 0 0 2 0 0 0
6 P.W 0 0 3 0 0 0
7 T.S.A. 0 0 4 0 0 0
8 *MaFiA 0 0 1 0 0 0
9 argo 0 0 3 0 0 0
10 nas 0 0 1 0 0 0
11 ΒΥΖΑΝΤ 0 0 1 0 0 0
12 WR 0 0 2 0 0 0
13 rdg 0 0 2 0 0 0
14 TWRS 0 0 11 0 0 0
15 [A P] 0 0 1 0 0 0
16 ΦΛΚΣΜΝ 0 0 2 0 0 0
17 A.E.K. 0 0 1 0 0 0
18 454 0 0 1 0 0 0
19 GP77 0 0 1 0 0 0
20 M.LAVE 0 0 11 0 0 0
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 19:24:52 EEST

Privacy policy - Cookie options