Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 13: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Φυγας

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:Φυγας
First seen:2011-10-16 16:14:18
Last seen:2011-12-05 17:13:21
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:0 (+0-0)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:170810th January 2012
Περισσότεροι βαθμοί:31628th November 2011
Περισσότερα χωριά:117th October 2011
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR65 GR64 GR31 GR16
Player's past worlds: GR64 GR63 GR62 GR60 GR59 More
Θεάσεις προφίλ:21


2020-06-05 11:48:58 EEST