Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: ΝΙΚΟΣ 1969

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:ΝΙΚΟΣ 1969
Φυλή:UNION
Πόντοι:15,311,295
Χωριά:1,272
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,037
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:1411 (+1367-44)
Ημέρα εγγραφής :21st June 2011
Καλύτερη κατάταξη:111th December 2012
Περισσότεροι βαθμοί:15,291,46401st March 2013
Περισσότερα χωριά:1,27101st March 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (74,364,243 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (44,833,411 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:12. (29,530,832 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR84 GR70 GR49
Player's past worlds: GR89 GR88 GR87 GR86 GR85 More
Θεάσεις προφίλ:5,597


2024-04-20 15:51:31 EEST

Privacy policy - Cookie options