Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Constructed

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Constructed
Created:2011-10-10 15:09:04
Μέλη:40Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:107,868,609
Χωριά:10,898
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,898
Αλλαγές φυλών:2258
Κατακτήσεις:15933 (+11877-4056)
Καλύτερη κατάταξη:112th October 2011
Περισσότεροι βαθμοί:107,602,51324th August 2012
Περισσότερα χωριά:10,97024th August 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (1,941,477,445 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (663,734,080 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (1,277,743,365 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:16,784


2024-04-14 20:42:59 EEST

Privacy policy - Cookie options