Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Φαπες Παιρνeτe Αβερτa

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Φαπες Παιρνeτe Αβερτa
Created:2012-01-07 15:06:14
Μέλη:26Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:18,389,635
Χωριά:1,947
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,445
Αλλαγές φυλών:794
Κατακτήσεις:3015 (+2007-1008)
Καλύτερη κατάταξη:518th August 2012
Περισσότεροι βαθμοί:22,933,55803rd August 2012
Περισσότερα χωριά:2,54703rd August 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (103,190,721 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (69,681,262 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:11. (33,509,459 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,525


2024-04-20 16:58:05 EEST

Privacy policy - Cookie options