Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 17: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 QQ 103,051,297 109,123,995 59 1,849,559 11,127 9,807
2 MunDul 67,484,495 75,003,773 59 1,271,250 7,799 9,617
3 R.R 27,713,382 27,713,382 35 791,811 2,855 9,707
4 ΡΑΚΙ 6,237,160 6,237,160 6 1,039,527 637 9,791
5 Μ.Ι 1 3,362,497 3,371,916 51 66,116 439 7,681
6 MDA 3,038,187 3,038,187 8 379,773 325 9,348
7 Μ.I2 799,938 799,938 39 20,511 139 5,755
8 T.G.S. 539,905 539,905 22 24,541 104 5,191
9 THRAΧ 469,769 469,769 5 93,954 57 8,242
10 ΟΥΣΤ 180,614 180,614 1 180,614 26 6,947
11 Δ.Ρ 141,925 141,925 22 6,451 43 3,301
12 REC. 52,888 52,888 2 26,444 10 5,289
13 TSE 25,275 25,275 4 6,319 7 3,611
14 TER. 11,112 11,112 5 2,222 5 2,222
15 [A.P] 10,980 10,980 4 2,745 5 2,196
16 -V- 10,433 10,433 7 1,490 7 1,490
17 Ο.Κ.Μ. 9,291 9,291 1 9,291 1 9,291
18 G4S 4,312 4,312 1 4,312 2 2,156
19 vxvcxv 3,742 3,742 1 3,742 1 3,742
20 GL/SPA 3,587 3,587 1 3,587 1 3,587
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 20:18:53 EEST

Privacy policy - Cookie options