Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 19: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: DeathRoute

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:DeathRoute
Φυλή:TW-PA.
Πόντοι:10,154,599
Χωριά:844
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,032
Αλλαγές φυλών:13
Κατακτήσεις:915 (+898-17)
Ημέρα εγγραφής :30th May 2012
Καλύτερη κατάταξη:204th July 2013
Περισσότεροι βαθμοί:10,154,59915th December 2013
Περισσότερα χωριά:84413th October 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (37,721,158 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (31,074,294 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:12. (6,646,864 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR27
Player's past worlds: GR38 GR34 GR31 GR25 GR22 More
Θεάσεις προφίλ:3,489


2024-04-14 19:23:10 EEST

Privacy policy - Cookie options