Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 22: Attack planner

Ο προγραμματισμός των επιθέσεων σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα χωριό στόχο και τα επιτιθέμενα χωριά. Τότε σας δίνει την ακριβή ώρα της αποστολής ώστε να οργανώσετε μία επίθεση.

Βήμα 1 από 3

Χωριό στόχος:
Επιτιθέμενος παίκτης:
Ημέρα άφιξης:
Ώρα άφιξης:

2024-04-14 19:40:15 EEST

Privacy policy - Cookie options