Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 23: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: μπουτακια εξω

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:μπουτακια εξω
Φυλή:*A.-Λ*
Πόντοι:625,038
Χωριά:69
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,059
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:81 (+76-5)
Ημέρα εγγραφής :22nd April 2013
Καλύτερη κατάταξη:104th July 2013
Περισσότεροι βαθμοί:626,27611th September 2013
Περισσότερα χωριά:6911th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:12. (3,165,673 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (2,426,353 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:49. (739,320 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR51 GR33 GR32 GR31 GR30 More
Θεάσεις προφίλ:2,931


2024-04-20 17:12:44 EEST

Privacy policy - Cookie options