Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 23: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΚOΥ.ΤΟΥ.ΡΟΥ-S.O.S.

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:ΚOΥ.ΤΟΥ.ΡΟΥ-S.O.S.
Created:2013-06-12 21:08:08
Μέλη:96Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:10,823,104
Χωριά:1,764
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,486
Αλλαγές φυλών:312
Κατακτήσεις:1152 (+1008-144)
Καλύτερη κατάταξη:109th September 2013
Περισσότεροι βαθμοί:10,823,10413th September 2013
Περισσότερα χωριά:1,76413th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (56,961,402 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (29,209,616 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (27,751,786 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,659


2024-04-14 05:00:36 EEST

Privacy policy - Cookie options