Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 24: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΑΛΚΑΤΡΑZ

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:ΑΛΚΑΤΡΑZ
Created:2013-10-20 11:08:20
Μέλη:24Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:7,413,390
Χωριά:780
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,539
Αλλαγές φυλών:458
Κατακτήσεις:1155 (+971-184)
Καλύτερη κατάταξη:529th January 2014
Περισσότεροι βαθμοί:7,853,69508th February 2014
Περισσότερα χωριά:90728th December 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (46,350,974 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (22,921,768 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (23,429,206 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,876


2024-04-20 15:50:49 EEST

Privacy policy - Cookie options