Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 25: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: kingniorantes

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:kingniorantes
Φυλή:ST.
Πόντοι:1,609,118
Χωριά:153
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,517
Αλλαγές φυλών:9
Κατακτήσεις:175 (+166-9)
Ημέρα εγγραφής :10th August 2013
Καλύτερη κατάταξη:319th February 2014
Περισσότεροι βαθμοί:1,609,13321st February 2014
Περισσότερα χωριά:15321st February 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:7. (6,525,213 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (4,172,489 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:16. (2,352,724 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR45 GR28 GRP8
Player's past worlds: GR88 GR83 GR78 GR68 GR67 More
Θεάσεις προφίλ:3,613


2024-04-20 16:02:26 EEST

Privacy policy - Cookie options