Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 25: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 ST. 19,366,610 27,432,403 40 685,810 2,910 9,427
2 -RES- 10,844,989 11,317,786 28 404,207 1,274 8,884
3 ST.. 5,556,138 6,975,983 37 188,540 774 9,013
4 .ST 4,161,516 4,691,682 33 142,172 544 8,624
5 ..ST 1,872,797 1,906,788 23 82,904 241 7,912
6 ST.... 1,847,470 1,895,716 25 75,829 256 7,405
7 Falx 551,349 551,349 1 551,349 62 8,893
8 Λ.Α 472,897 529,437 38 13,933 107 4,948
9 Χ.Ι. 495,229 495,229 17 29,131 84 5,896
10 Λ.Α-1- 348,382 350,170 23 15,225 73 4,797
11 OPD 292,472 297,743 35 8,507 68 4,379
12 AoD 240,910 241,198 23 10,487 53 4,551
13 ΙΧΘΥΣ 172,385 173,488 24 7,229 46 3,771
14 V300V 162,943 162,943 3 54,314 23 7,084
15 J.W. 129,082 129,082 10 12,908 23 5,612
16 ΜΝΧ 73,539 73,539 21 3,502 24 3,064
17 ΑΡΗΣ 46,959 46,959 11 4,269 16 2,935
18 300. 33,629 33,629 4 8,407 6 5,605
19 CoA. 19,878 19,878 16 1,242 16 1,242
20 ΜΟΝΛΥΚ 19,540 19,540 2 9,770 3 6,513
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 05:33:11 EEST

Privacy policy - Cookie options