Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 26: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: mimina

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:mimina
Φυλή:CxC
Πόντοι:10,724,632
Χωριά:1,060
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,118
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:1229 (+1178-51)
Ημέρα εγγραφής :04th September 2013
Καλύτερη κατάταξη:118th April 2014
Περισσότεροι βαθμοί:10,724,63204th February 2015
Περισσότερα χωριά:1,06005th January 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (171,833,153 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (61,199,906 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (110,633,247 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR37 GRP1
Player's past worlds: GR71 GR51 GR47 GR45 GR41 More
Θεάσεις προφίλ:3,197


2024-04-14 20:31:44 EEST

Privacy policy - Cookie options