Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 31: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: kokkinosdrakos

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:kokkinosdrakos
Φυλή:ST.RIP
Πόντοι:3,979,750
Χωριά:381
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,446
Αλλαγές φυλών:64
Κατακτήσεις:491 (+453-38)
Ημέρα εγγραφής :06th September 2014
Καλύτερη κατάταξη:126th November 2014
Περισσότεροι βαθμοί:3,979,75028th December 2015
Περισσότερα χωριά:38115th December 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (35,492,366 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (16,443,266 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (19,049,100 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR65 GR50 GR48 GR46
Player's past worlds: GR79 GR70 GR69 GR67 GR66 More
Θεάσεις προφίλ:4,860


2024-04-20 15:39:50 EEST

Privacy policy - Cookie options