Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: o pappous

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:o pappous
First seen:2015-07-17 14:08:17
Last seen:2015-09-13 09:04:48
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:1 (+0-1)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:31507th August 2015
Περισσότεροι βαθμοί:4,31609th September 2015
Περισσότερα χωριά:116th July 2015
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR64 GR55 GR26 GR20 GRP1 GRP2 GRP3
Player's past worlds: GR69 GR65 GR62 GR60 GR59 More
Θεάσεις προφίλ:279


2021-09-21 12:18:45 EEST