Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr39: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Assassin Of Death

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Assassin Of Death
Φυλή:Boxeur
Πόντοι:2,439,702
Χωριά:214
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,400
Αλλαγές φυλών:20
Κατακτήσεις:261 (+254-7)
Ημέρα εγγραφής :12th March 2016
Καλύτερη κατάταξη:423rd August 2016
Περισσότεροι βαθμοί:2,439,70202nd March 2017
Περισσότερα χωριά:21407th January 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:11. (7,503,287 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (5,134,213 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:14. (2,207,437 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR86 GR84 GR83 GR82 GR81 GR79 GR78 GR76 GR73 GR72 GR71 GR70 GR66 GR65 GR62 GR61 GR60 GR58 GR56 GR54 GR53 GR44 GR43 GR41 GR35 GR34 GR10 GRP2 GRP3 GRP4 GRP5 GRP6 GRP8
Player's past worlds: GR89 GR88 GR87 GR85 GR84 More
Θεάσεις προφίλ:1,354


2024-04-20 17:38:55 EEST

Privacy policy - Cookie options