Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr41: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Rebels

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Rebels
Created:2016-07-11 23:06:32
Μέλη:40Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:40,916,954
Χωριά:5,003
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,112
Αλλαγές φυλών:396
Κατακτήσεις:6800 (+5977-823)
Καλύτερη κατάταξη:117th July 2016
Περισσότεροι βαθμοί:40,936,75624th April 2017
Περισσότερα χωριά:5,00524th April 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (456,642,503 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (265,765,002 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (149,263,588 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,704


2024-04-20 16:21:02 EEST

Privacy policy - Cookie options