Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr41: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: The House of the Dunedain

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:The House of the Dunedain
Created:2016-07-19 01:08:28
Μέλη:15Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,595,749
Χωριά:182
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,768
Αλλαγές φυλών:287
Κατακτήσεις:2067 (+1255-812)
Καλύτερη κατάταξη:314th February 2017
Περισσότεροι βαθμοί:6,096,23516th March 2017
Περισσότερα χωριά:75512th March 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (73,090,537 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (18,880,135 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (39,083,229 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,205


2024-04-14 04:40:31 EEST

Privacy policy - Cookie options