Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr44: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Death Star

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Death Star
Created:2017-06-18 10:05:47
Μέλη:14Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,491,285
Χωριά:177
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,425
Αλλαγές φυλών:24
Κατακτήσεις:48 (+30-18)
Καλύτερη κατάταξη:303rd August 2017
Περισσότεροι βαθμοί:1,519,10228th July 2017
Περισσότερα χωριά:19819th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (17,976,765 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (3,272,368 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (10,580,292 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:479


2024-04-14 05:37:53 EEST

Privacy policy - Cookie options