Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr44: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: MoonWalkers

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:MoonWalkers
Created:2016-12-15 15:04:19
Μέλη:8Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:9,463,508
Χωριά:889
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,645
Αλλαγές φυλών:270
Κατακτήσεις:6019 (+4474-1545)
Καλύτερη κατάταξη:116th December 2016
Περισσότεροι βαθμοί:23,257,01012th June 2017
Περισσότερα χωριά:3,10712th June 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (68,642,291 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (19,208,146 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (14,167,827 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,146


2024-04-14 05:06:30 EEST

Privacy policy - Cookie options