Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr45: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Κάτσε κάτω για μια μπύρα

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Κάτσε κάτω για μια μπύρα
Created:2017-02-02 22:04:33
Μέλη:15Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,152,769
Χωριά:171
Μέσος όρος πόντων χωριών:6,741
Αλλαγές φυλών:169
Κατακτήσεις:390 (+350-40)
Καλύτερη κατάταξη:428th May 2017
Περισσότεροι βαθμοί:1,841,37307th July 2017
Περισσότερα χωριά:24107th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (3,325,724 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (2,372,200 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:15. (650,051 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,088


2024-04-14 19:40:58 EEST

Privacy policy - Cookie options