Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr45: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: MAO ΚΑΤΣΕ.

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:MAO ΚΑΤΣΕ.
Created:2017-02-02 23:04:24
Μέλη:29Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,093,937
Χωριά:320
Μέσος όρος πόντων χωριών:6,914
Αλλαγές φυλών:115
Κατακτήσεις:697 (+631-66)
Καλύτερη κατάταξη:316th May 2017
Περισσότεροι βαθμοί:2,294,44210th July 2017
Περισσότερα χωριά:37204th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (5,423,004 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (3,684,959 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:13. (860,774 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,262


2024-04-20 16:41:29 EEST

Privacy policy - Cookie options