Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 ΜΑΟΜΑΟ 44,090,941 50,253,045 50 1,005,061 5,294 9,492
2 MAOMAO 5,590,868 5,733,292 37 154,954 759 7,554
3 ΜΑΟMΑΟ 4,882,977 4,978,679 34 146,432 592 8,410
4 ΝΙΑΟΥ 4,481,127 4,483,961 31 144,644 733 6,117
5 Τ.H.C 489,383 489,383 1 489,383 64 7,647
6 *N*Μ* 335,929 335,929 12 27,994 59 5,694
7 DOM 177,477 177,477 10 17,748 43 4,127
8 ΝΑΙΤΕΣ 138,197 138,197 16 8,637 54 2,559
9 OPQR 99,201 99,201 1 99,201 17 5,835
10 αρης 82,779 82,779 15 5,519 25 3,311
11 DRIFT 69,602 69,602 7 9,943 23 3,026
12 ΒΟΥΡ 64,003 64,003 1 64,003 22 2,909
13 *Ν*Μ* 56,281 56,281 6 9,380 14 4,020
14 Lemon 55,012 55,012 6 9,169 13 4,232
15 -H.S- 50,458 50,458 10 5,046 16 3,154
16 *Ν*M* 48,929 48,929 3 16,310 13 3,764
17 SOL 36,041 36,041 5 7,208 14 2,574
18 Κ44-45 32,862 32,862 3 10,954 19 1,730
19 $$$ 30,240 30,240 3 10,080 7 4,320
20 -H.S2- 27,175 27,175 4 6,794 7 3,882
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 05:18:41 EEST

Privacy policy - Cookie options