Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr50: Statistics

Σύνολο παικτών

Ενεργοί παίκτες

Σύνολο φυλών

Ενεργές φυλές

Σϋνολο χωριών

Εγκαταλελειμένα χωριά

Συνολικές κατακτήσεις

Σύνολο αλλαγής φυλών


2020-01-24 00:37:36 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1