Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 53: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: La Casa De Ρapel

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:La Casa De Ρapel
Created:2018-06-08 23:04:27
Μέλη:14Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:5,732,577
Χωριά:571
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,040
Αλλαγές φυλών:1036
Κατακτήσεις:4510 (+3862-648)
Καλύτερη κατάταξη:126th August 2018
Περισσότεροι βαθμοί:31,172,96706th March 2019
Περισσότερα χωριά:3,10206th March 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (30,573,066 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (20,158,879 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (7,781,222 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,520


2024-04-14 19:32:10 EEST

Privacy policy - Cookie options