Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 56: Buildings

Κατασκευή Ανώτατο επίπεδο Κατώτατο επίπεδο Ξύλο Πηλός Σίδερο Πληθ. (Πληθυσμός) Παράγοντας ξύλου Παράγοντας πηλού Παράγοντας σίδερου Παράγοντας πληθυσμού Χρόνος κατασκευής βάσης Παράγοντας χρόνου κατασκευής
Επιτελείο 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 7:30 1.2
Στρατώνας 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 15:0 1.2
Στάβλος 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 50:0 1.2
Εργαστήριο 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 50:0 1.2
Ακαδημία 1 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 4890:0 1.2
Οπλουργείο 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 50:0 1.2
Μέρος συγκέντρωσης 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 90:30 1.2
Άγαλμα 1 0 220 220 220 10 1.26 1.275 1.26 1.17 12:30 1.2
Αγορά 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 22:30 1.2
Ξυλουργείο 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 7:30 1.2
Λατομείο 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 7:30 1.2
Σιδηρορυχείο 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 9:0 1.2
Αγρόκτημα 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 10:0 1.2
Αποθήκη 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 8:30 1.2
Κρυψώνα 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 15:0 1.2
Τοίχος 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 30:0 1.2

2020-08-12 02:53:03 EEST