Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 59: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Shhh...Its Cartel

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Shhh...Its Cartel
Created:2019-05-10 15:43:55
Μέλη:40Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:59,634,139
Χωριά:5,533
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,778
Αλλαγές φυλών:300
Κατακτήσεις:6461 (+6128-333)
Καλύτερη κατάταξη:111th May 2019
Περισσότεροι βαθμοί:59,634,13907th June 2020
Περισσότερα χωριά:5,53305th June 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (600,195,482 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (273,407,843 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (267,137,816 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:4,821


2024-04-14 20:22:18 EEST

Privacy policy - Cookie options