Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 60: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Angels οf Deaths

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Angels οf Deaths
Created:2019-08-19 20:03:04
Μέλη:3Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:390,728
Χωριά:37
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,560
Αλλαγές φυλών:243
Κατακτήσεις:518 (+425-93)
Καλύτερη κατάταξη:417th January 2020
Περισσότεροι βαθμοί:1,652,10321st March 2020
Περισσότερα χωριά:20031st January 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:12. (1,965,352 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (652,115 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:12. (1,217,513 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:594


2024-04-14 19:36:27 EEST

Privacy policy - Cookie options