Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 63: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: alea jacta est

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:alea jacta est
Created:2020-01-11 14:02:56
Μέλη:2Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:4,010
Χωριά:2
Μέσος όρος πόντων χωριών:2,005
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:3 (+0-3)
Καλύτερη κατάταξη:501st October 2020
Περισσότεροι βαθμοί:5,51227th August 2020
Περισσότερα χωριά:212th January 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:7. (3,503,285 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:9. (1,016 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:7. (2,426,885 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:237


2024-04-14 20:23:35 EEST

Privacy policy - Cookie options