Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 65: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 MPG 59,401,663 59,401,663 30 1,980,055 5,215 11,391
2 L.O.N 11,490,621 11,490,621 25 459,625 1,125 10,214
3 FFO 5,456,770 5,456,770 20 272,839 522 10,454
4 893LON 3,828,215 3,828,215 16 239,263 392 9,766
5 MPG. 2,019,960 2,019,960 15 134,664 203 9,951
6 ~Π.Α~ 47,168 47,168 9 5,241 12 3,931
7 ΜΚΘ 29,688 29,688 1 29,688 4 7,422
8 ΛΕΥΚΗ 16,930 16,930 8 2,116 8 2,116
9 Α.Τ. 9,396 9,396 5 1,879 6 1,566
10 N.G 9,057 9,057 8 1,132 9 1,006
11 Gkrat 8,034 8,034 2 4,017 2 4,017
12 WPT 4,482 4,482 1 4,482 1 4,482
13 gkrat1 4,153 4,153 3 1,384 3 1,384
14 ΒΡΜ 2,052 2,052 1 2,052 1 2,052
15 PRMIUM 1,434 1,434 1 1,434 1 1,434
16 Πρεμ 564 564 1 564 1 564
17 ΓΤΧΣ 553 553 1 553 1 553
18 ΜΑΟ 401 401 1 401 0 0
19 rebels 260 260 1 260 1 260
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 05:39:01 EEST

Privacy policy - Cookie options