Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 66: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
GOAT 38 1 283,704,750 1 127,016,107 1 101,008,033
GOAΤ 28 2 67,190,013 2 47,235,812 6 10,173,303
Ε.Α. 6 3 45,724,584 4 6,825,266 2 29,137,510
Ε.Α.. 12 4 36,041,138 5 2,443,220 3 28,954,588
Ε.Α b 10 5 26,059,462 7 883,188 4 23,167,604
GΟAT 16 6 20,018,777 3 13,284,104 8 4,207,400
ΦΡΤ 16 7 15,084,757 8 423,552 5 13,451,581
ΠΥΞ 1 8 8,946,217 6 1,555,340 7 6,712,525
ΘΥΡΑ 7 16 9 4,687,581 11 154,693 9 4,193,966
PBL 11 10 4,481,824 10 180,411 10 4,047,021
ΣΤΡ 1 11 3,650,369 9 315,029 11 2,528,011
gkra 5 2 12 1,277,010 19 2,700 12 1,261,532
acabc 1 13 1,152,058 14 20,107 13 1,119,651
SPARTA 1 14 543,652 33 0 14 543,652
ΣΟΚΑΖΗ 1 15 365,899 24 207 15 365,688
Κτπ 1 16 342,011 17 6,403 18 257,709
gkra 3 6 17 341,739 15 15,429 16 310,890
WPT 1 18 267,823 18 3,003 17 264,820
Λαχανα 1 19 236,665 20 1,073 19 235,099
ERROR 1 20 198,710 23 237 20 198,472
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 20:03:15 EEST

Privacy policy - Cookie options