Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 68: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 18.75 10 15 45 20 25 850
Ξιφομάχος 1 22.917 25 50 15 40 15 1250
Τσεκουρομάχος 1 18.75 40 10 5 10 10 1100
Τοξότης 1 18.75 15 50 40 5 10 1500
Ανιχνευτής 2 9.375 0 2 1 2 0 750
Ελαφρύ Ιππικό 4 10.417 130 30 40 30 80 1500
Έφιππος τοξότης 5 10.417 120 40 30 50 50 2250
Βαρύ Ιππικό 6 11.458 150 200 80 180 50 3000
Πολιορκητικός κριός 5 31.25 2 20 50 20 0 4000
Καταπέλτης 8 31.25 100 100 50 100 0 6000
Ιππότης (Paladin) 10 10.417 150 250 400 150 100 18000
Αριστοκράτης 100 36.458 30 100 50 100 0 15000
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-14 21:03:21 EEST

Privacy policy - Cookie options