Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 79: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Nigredo

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Nigredo
Φυλή:O.m.G
Πόντοι:3,835,948
Χωριά:376
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,202
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:464 (+441-23)
Ημέρα εγγραφής :07th September 2022
Καλύτερη κατάταξη:111th September 2022
Περισσότεροι βαθμοί:3,835,94825th March 2023
Περισσότερα χωριά:37625th March 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (64,156,767 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (13,651,408 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (34,541,517 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR87 GR48 GR27 GRP8
Player's past worlds: GR88 GR86 GR85 GR84 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:3,512


2024-04-14 05:34:25 EEST

Privacy policy - Cookie options