Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 79: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 O.m.G 44,727,981 44,727,981 30 1,490,933 4,508 9,922
2 T.Cs 5,195,599 5,195,599 23 225,896 582 8,927
3 O.m.G. 5,067,258 5,067,258 22 230,330 589 8,603
4 PERU 949,141 949,141 22 43,143 142 6,684
5 WRD 710,118 710,118 4 177,530 72 9,863
6 ΤDH 2 545,917 545,917 13 41,994 72 7,582
7 CON 193,451 193,451 1 193,451 20 9,673
8 T.Cs. 123,860 123,860 5 24,772 19 6,519
9 WoT 123,218 123,218 4 30,805 19 6,485
10 TDH 100,716 100,716 7 14,388 16 6,295
11 CxC 98,686 98,686 23 4,291 37 2,667
12 TDHsfd 81,454 81,454 2 40,727 9 9,050
13 ΑΜ 50,960 50,960 3 16,987 7 7,280
14 DT 44,280 44,280 7 6,326 16 2,768
15 Π.Α.Κ 40,237 40,237 11 3,658 14 2,874
16 AN 22,372 22,372 1 22,372 4 5,593
17 ΤDΗ 21,116 21,116 1 21,116 3 7,039
18 SPN 17,677 17,677 2 8,839 7 2,525
19 lostt 13,209 13,209 1 13,209 4 3,302
20 Gauls 12,421 12,421 3 4,140 3 4,140
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 17:27:27 EEST

Privacy policy - Cookie options