Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 80: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: GENESIS

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:GENESIS
Created:2022-10-26 09:03:04
Μέλη:16Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,536,166
Χωριά:301
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,426
Αλλαγές φυλών:202
Κατακτήσεις:1494 (+943-551)
Καλύτερη κατάταξη:406th May 2023
Περισσότεροι βαθμοί:5,151,84312th May 2023
Περισσότερα χωριά:63330th April 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (135,900,072 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (13,983,491 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (102,535,445 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:824


2024-04-20 16:48:50 EEST

Privacy policy - Cookie options