Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: spifas

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:spifas
Φυλή:SCR
Πόντοι:3,191,513
Χωριά:319
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,005
Αλλαγές φυλών:10
Κατακτήσεις:614 (+493-121)
Ημέρα εγγραφής :02nd March 2023
Καλύτερη κατάταξη:106th September 2023
Περισσότεροι βαθμοί:3,617,82207th September 2023
Περισσότερα χωριά:36107th September 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (48,650,232 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (33,786,753 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:14. (12,048,527 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR41
Player's past worlds: GR87 GR86 GR85 GR84 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:971


2024-04-14 20:40:10 EEST

Privacy policy - Cookie options