Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Hunters Οf Justice

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Hunters Οf Justice
Created:2021-05-20 02:03:13
Μέλη:7Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:15,000,937
Χωριά:1,488
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,081
Αλλαγές φυλών:190
Κατακτήσεις:4615 (+4395-220)
Καλύτερη κατάταξη:110th June 2021
Περισσότεροι βαθμοί:33,186,57701st January 2023
Περισσότερα χωριά:3,32127th December 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (0 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (0 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (0 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:459


2023-02-05 23:10:30 EET