Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0054

Όνομα:0054
Τοποθεσία:456|498
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:604 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-31 12:03 41 +15 8 possibilities
2021-07-31 13:02 64 +23 1h Άγνωστο
2021-07-31 14:02 70 +6 1h 17 possibilities
2021-07-31 15:02 74 +4 1h 9 possibilities
2021-07-31 16:02 91 +17 1h 2 possibilities
2021-07-31 17:02 96 +5 1h 21 possibilities
2021-08-01 06:02 103 +7 13h Άγνωστο
2021-08-01 11:03 119 +16 5h Οπλουργείο (10)
2021-08-01 19:02 143 +24 8h Άγνωστο
2021-08-01 20:02 147 +4 1h 9 possibilities
2021-08-01 21:02 149 +2 1h 19 possibilities
2021-08-01 23:02 152 +3 2h 23 possibilities
2021-08-02 00:02 178 +26 1h 2 possibilities
2021-08-02 01:02 184 +6 1h 17 possibilities
2021-08-02 02:02 192 +8 1h 13 possibilities
2021-08-02 04:03 198 +6 2h 15 possibilities
2021-08-02 05:02 225 +27 1h 5 possibilities
2021-08-02 06:02 243 +18 1h 2 possibilities
2021-08-02 07:03 252 +9 1h 7 possibilities
2021-08-02 09:02 262 +10 2h 8 possibilities
2021-08-02 10:03 270 +8 1h 13 possibilities
2021-08-02 12:02 281 +11 2h 6 possibilities
2021-08-02 13:02 284 +3 1h 23 possibilities
2021-08-02 19:03 297 +13 6h Αγρόκτημα (16)
2021-08-02 22:02 312 +15 3h 7 possibilities
2021-08-02 23:03 329 +17 1h 2 possibilities
2021-08-03 00:02 334 +5 1h 21 possibilities
2021-08-03 01:03 342 +8 1h 13 possibilities
2021-08-03 03:03 348 +6 2h 15 possibilities
2021-08-03 06:02 363 +15 3h 7 possibilities
2021-08-03 08:02 381 +18 2h 2 possibilities
2021-08-03 10:03 402 +21 2h 4 possibilities
2021-08-03 12:02 428 +26 2h 2 possibilities
2021-08-03 14:03 434 +6 2h 15 possibilities
2021-08-03 16:02 450 +16 2h 3 possibilities
2021-08-03 17:03 461 +11 1h 6 possibilities
2021-08-03 23:02 469 +8 6h Άγνωστο
2021-08-04 00:02 477 +8 1h 13 possibilities
2021-08-04 03:03 508 +31 3h 2 possibilities
2021-08-04 05:03 545 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-08-04 14:03 556 +11 9h Άγνωστο
2021-08-04 16:03 572 +16 2h 3 possibilities
2021-08-04 18:03 585 +13 2h 5 possibilities
2021-08-04 19:03 598 +13 1h 5 possibilities
2021-08-05 06:02 617 +19 11h Άγνωστο
2021-08-05 21:02 639 +22 15h Άγνωστο
2021-08-05 23:02 654 +15 2h 8 possibilities
2021-08-06 03:02 698 +44 4h 2 possibilities
2021-08-06 06:02 725 +27 3h 5 possibilities
2021-08-06 07:02 731 +6 1h 17 possibilities
2021-08-07 03:03 784 +53 20h Αγορά (20)
2021-08-07 07:02 816 +32 4h 5 possibilities
2021-08-07 08:02 831 +15 1h 8 possibilities
2021-08-07 11:02 850 +19 3h 6 possibilities
2021-08-07 12:02 872 +22 1h 5 possibilities
2021-08-07 13:02 875 +3 1h 23 possibilities
2021-08-07 14:02 885 +10 1h 8 possibilities
2021-08-07 15:02 890 +5 1h 21 possibilities
2021-08-07 16:02 896 +6 1h 17 possibilities
2021-08-07 17:02 904 +8 1h 13 possibilities
2021-08-07 19:02 926 +22 2h 5 possibilities
2021-08-08 05:02 953 +27 10h Αγρόκτημα (20)
2021-08-08 09:02 985 +32 4h 5 possibilities
2021-08-09 00:02 1007 +22 15h Άγνωστο
2021-08-09 02:02 1034 +27 2h 5 possibilities
2021-08-09 03:03 1042 +8 1h 13 possibilities
2021-08-09 04:04 1050 +8 1h 13 possibilities
2021-08-09 09:02 1088 +38 5h 5 possibilities
2021-08-09 12:02 1120 +32 3h 5 possibilities
2021-08-09 16:02 1158 +38 4h 5 possibilities
2021-08-09 18:02 1166 +8 2h 13 possibilities
2021-08-09 19:03 1177 +11 1h 6 possibilities
2021-08-09 22:02 1219 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-10 00:02 1227 +8 2h 13 possibilities
2021-08-10 01:03 1237 +10 1h 8 possibilities
2021-08-10 03:03 1252 +15 2h 8 possibilities
2021-08-10 06:03 1271 +19 3h 6 possibilities
2021-08-10 11:03 1293 +22 5h 5 possibilities
2021-08-10 12:03 1333 +40 1h Άγνωστο
2021-08-10 16:02 1360 +27 4h 5 possibilities
2021-08-10 22:02 1392 +32 6h 5 possibilities
2021-08-11 00:02 1405 +13 2h 5 possibilities
2021-08-11 02:03 1420 +15 2h 8 possibilities
2021-08-11 06:03 1466 +46 4h 5 possibilities
2021-08-12 07:05 1504 +38 25h Άγνωστο
2021-08-12 10:02 1523 +19 3h 6 possibilities
2021-08-12 15:02 1569 +46 5h 5 possibilities
2021-08-12 20:02 1624 +55 5h 5 possibilities
2021-08-13 03:02 1690 +66 7h 5 possibilities
2021-08-13 09:02 1745 +55 6h 5 possibilities
2021-08-13 16:02 1811 +66 7h 5 possibilities
2021-08-13 21:02 1849 +38 5h 5 possibilities
2021-08-13 23:02 1860 +11 2h 6 possibilities
2021-08-14 07:02 1940 +80 8h 5 possibilities
2021-08-14 10:03 1962 +22 3h 5 possibilities
2021-08-14 15:02 2008 +46 5h 5 possibilities
2021-08-14 23:02 2088 +80 8h 5 possibilities
2021-08-15 06:02 2143 +55 7h 5 possibilities
2021-08-15 10:03 2209 +66 4h 4 possibilities
2021-08-15 15:02 2289 +80 5h 4 possibilities
2021-08-15 16:02 2323 +34 1h Στρατώνας (15)
2021-08-15 17:02 2329 +6 1h 17 possibilities
2021-08-15 19:02 2343 +14 2h 4 possibilities
2021-08-15 20:02 2360 +17 1h 2 possibilities
2021-08-15 21:02 2366 +6 1h 17 possibilities
2021-08-15 22:02 2375 +9 1h 7 possibilities
2021-08-16 05:02 2421 +46 7h 5 possibilities
2021-08-16 11:02 2516 +95 6h 4 possibilities
2021-08-16 20:02 2571 +55 9h 5 possibilities
2021-08-17 07:02 2637 +66 11h 5 possibilities
2021-08-17 11:03 2669 +32 4h 5 possibilities
2021-08-17 12:02 2681 +12 1h 6 possibilities
2021-08-17 13:02 2695 +14 1h 4 possibilities
2021-08-17 16:02 2711 +16 3h 2 possibilities
2021-08-17 18:02 2727 +16 2h 3 possibilities
2021-08-17 21:02 2747 +20 3h 4 possibilities
2021-08-18 02:02 2770 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-08-18 03:03 2790 +20 1h 3 possibilities
2021-08-18 14:03 2909 +119 11h Άγνωστο
2021-08-18 23:02 3004 +95 9h 5 possibilities
2021-08-19 04:03 3042 +38 5h 5 possibilities
2021-08-19 16:02 3162 +120 12h Άγνωστο
2021-08-20 04:03 3277 +115 12h 5 possibilities
2021-08-20 09:02 3323 +46 5h 5 possibilities
2021-08-20 22:02 3413 +90 13h Άγνωστο
2021-08-21 00:02 3437 +24 2h 2 possibilities
2021-08-21 06:02 3465 +28 6h 2 possibilities
2021-08-21 07:02 3477 +12 1h 6 possibilities
2021-08-21 13:02 3511 +34 6h 2 possibilities
2021-08-21 23:02 3556 +45 10h Άγνωστο
2021-08-22 12:02 3693 +137 13h 5 possibilities
2021-08-22 13:02 3697 +4 1h 9 possibilities
2021-08-23 03:02 3834 +137 14h 5 possibilities
2021-08-23 04:03 3839 +5 1h 21 possibilities
2021-08-23 05:02 3845 +6 1h 17 possibilities
2021-08-23 18:02 3960 +115 13h 5 possibilities
2021-08-24 01:02 4015 +55 7h 5 possibilities
2021-08-24 17:02 4110 +95 16h 5 possibilities
2021-08-24 18:02 4117 +7 1h 4 possibilities
2021-08-24 20:02 4131 +14 2h 4 possibilities
2021-08-25 05:02 4197 +66 9h 5 possibilities
2021-08-25 15:02 4246 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-08-25 18:02 4263 +17 3h 3 possibilities
2021-08-26 05:02 4321 +58 11h Οπλουργείο (17)
2021-08-26 06:02 4330 +9 1h 7 possibilities
2021-08-26 21:02 4467 +137 15h 5 possibilities
2021-08-27 15:02 4632 +165 18h 5 possibilities
2021-08-28 10:02 4747 +115 19h 5 possibilities
2021-08-28 12:02 4775 +28 2h 2 possibilities
2021-08-29 10:02 4912 +137 22h 5 possibilities
2021-08-29 19:03 4983 +71 9h 2 possibilities
2021-08-30 05:02 5067 +84 10h Οπλουργείο (19)
2021-08-30 15:02 5168 +101 10h Άγνωστο
2021-08-30 18:02 5202 +34 3h 2 possibilities
2021-08-31 03:03 5282 +80 9h 5 possibilities
2021-08-31 06:02 5324 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-31 09:02 5373 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-08-31 14:02 5885 +512 5h Άγνωστο
2021-08-31 18:02 5944 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-08-31 23:02 6015 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-09-01 03:03 6036 +21 4h 3 possibilities
2021-09-01 07:02 6061 +25 4h 3 possibilities
2021-09-02 00:02 6226 +165 17h 5 possibilities
2021-09-02 06:02 6255 +29 6h 3 possibilities
2021-09-02 13:02 6291 +36 7h 3 possibilities
2021-09-02 22:02 6334 +43 9h 3 possibilities
2021-09-03 03:02 6419 +85 5h Στρατώνας (20)
2021-09-03 12:02 6470 +51 9h 2 possibilities
2021-09-03 18:02 6572 +102 6h Στρατώνας (21)
2021-09-04 10:02 6737 +165 16h 5 possibilities
2021-09-05 06:02 6935 +198 20h 4 possibilities
2021-09-05 19:03 6997 +62 13h Στάβλος (17)
2021-09-06 11:03 7071 +74 16h Στάβλος (18)
2021-09-07 05:02 7159 +88 18h Στάβλος (19)
2021-09-08 04:04 7266 +107 23h Στάβλος (20)
2021-09-08 13:03 7389 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-09-09 01:03 7536 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-09-10 00:02 7701 +165 23h 5 possibilities
2021-09-10 14:02 7878 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-09-11 06:03 8090 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-09-11 18:03 8185 +95 12h 5 possibilities
2021-09-12 08:03 8300 +115 14h 5 possibilities
2021-09-13 06:03 8498 +198 22h 4 possibilities
2021-09-13 23:03 8696 +198 17h 4 possibilities
2021-09-14 14:03 8833 +137 15h 5 possibilities
2021-09-15 09:03 8998 +165 19h 5 possibilities
2021-09-16 09:02 9196 +198 24h 4 possibilities
2021-09-16 10:03 9206 +10 1h 8 possibilities
2021-09-16 13:02 9218 +12 3h 5 possibilities
2021-09-16 15:02 9233 +15 2h 8 possibilities
2021-09-16 18:02 9251 +18 3h 2 possibilities
2021-09-16 23:02 9272 +21 5h 3 possibilities
2021-09-17 03:02 9298 +26 4h Αγορά (16)
2021-09-17 09:03 9329 +31 6h Αγορά (17)
2021-09-17 16:02 9366 +37 7h Αγορά (18)
2021-09-18 01:02 9410 +44 9h Αγορά (19)
2021-09-18 11:02 9477 +67 10h Άγνωστο
2021-09-18 12:02 9483 +6 1h 17 possibilities
2021-09-18 13:02 9487 +4 1h 9 possibilities
2021-09-18 14:02 9492 +5 1h 21 possibilities
2021-09-18 15:02 9497 +5 1h 21 possibilities
2021-09-18 17:02 9504 +7 2h 4 possibilities
2021-09-18 20:02 9513 +9 3h 6 possibilities
2021-09-18 23:02 9522 +9 3h 6 possibilities
2021-09-19 02:02 9534 +12 3h 5 possibilities
2021-09-19 06:02 9549 +15 4h 7 possibilities
2021-09-19 12:02 9566 +17 6h 3 possibilities
2021-09-19 18:02 9586 +20 6h 2 possibilities
2021-09-20 02:02 9611 +25 8h 3 possibilities
2021-09-20 11:02 9640 +29 9h 3 possibilities
2021-09-20 23:02 9676 +36 12h 2 possibilities
2021-09-21 12:02 9714 +38 13h Αγρόκτημα (22)
2022-11-16 01:02 9778 +64 10094h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 18:22:19 EEST

Privacy policy - Cookie options