Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #088

Όνομα:-Sweetest Love x3 #088
Τοποθεσία:510|487
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,889
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:429 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-16 17:03 667 +18 2 possibilities
2021-06-16 19:03 675 +8 2h 13 possibilities
2021-06-16 21:03 684 +9 2h 7 possibilities
2021-06-16 23:03 695 +11 2h 6 possibilities
2021-06-17 02:03 703 +8 3h 12 possibilities
2021-06-17 05:02 711 +8 3h 12 possibilities
2021-06-17 12:02 722 +11 7h Οπλουργείο (8)
2021-06-17 14:02 764 +42 2h Στρατώνας (16)
2021-06-17 15:02 771 +7 1h 4 possibilities
2021-06-17 16:02 779 +8 1h 13 possibilities
2021-06-17 18:02 789 +10 2h 8 possibilities
2021-06-17 19:02 797 +8 1h 13 possibilities
2021-06-18 02:02 824 +27 7h 5 possibilities
2021-06-18 14:02 835 +11 12h Άγνωστο
2021-06-18 15:02 844 +9 1h 7 possibilities
2021-06-18 17:02 859 +15 2h 8 possibilities
2021-06-19 08:02 891 +32 15h Άγνωστο
2021-06-19 18:02 923 +32 10h 3 possibilities
2021-06-19 23:02 947 +24 5h Στρατώνας (13)
2021-06-20 01:02 960 +13 2h 5 possibilities
2021-06-20 03:03 971 +11 2h 6 possibilities
2021-06-20 05:02 992 +21 2h 4 possibilities
2021-06-20 16:02 1014 +22 11h Άγνωστο
2021-06-20 19:02 1029 +15 3h 7 possibilities
2021-06-20 22:02 1043 +14 3h 4 possibilities
2021-06-21 00:02 1054 +11 2h 6 possibilities
2021-06-21 03:03 1073 +19 3h 6 possibilities
2021-06-21 07:03 1089 +16 4h 2 possibilities
2021-06-21 09:02 1102 +13 2h 5 possibilities
2021-06-21 12:02 1131 +29 3h 2 possibilities
2021-06-21 17:02 1169 +38 5h 5 possibilities
2021-06-22 01:03 1207 +38 8h 5 possibilities
2021-06-22 17:03 1253 +46 16h Αγρόκτημα (23)
2021-06-23 05:03 1299 +46 12h 5 possibilities
2021-06-23 09:03 1326 +27 4h 5 possibilities
2021-06-23 12:03 1348 +22 3h 5 possibilities
2021-06-23 17:03 1368 +20 5h 2 possibilities
2021-06-23 19:03 1406 +38 2h 5 possibilities
2021-06-24 00:03 1438 +32 5h 5 possibilities
2021-06-24 05:02 1465 +27 5h 5 possibilities
2021-06-24 07:05 1480 +15 2h 8 possibilities
2021-06-24 19:02 1535 +55 12h 5 possibilities
2021-06-25 02:02 1590 +55 7h 5 possibilities
2021-06-25 04:03 1621 +31 2h 2 possibilities
2021-06-25 05:02 1633 +12 1h 6 possibilities
2021-06-25 10:03 1656 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-06-25 16:02 1694 +38 6h 5 possibilities
2021-06-25 20:02 1713 +19 4h 5 possibilities
2021-06-25 22:02 1750 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-06-26 02:02 1808 +58 4h Άγνωστο
2021-06-26 08:02 1842 +34 6h 2 possibilities
2021-06-26 11:03 1864 +22 3h 5 possibilities
2021-06-26 19:03 1898 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-06-26 23:02 1951 +53 4h 2 possibilities
2021-06-27 07:06 1998 +47 8h Άγνωστο
2021-06-27 08:03 2007 +9 1h 7 possibilities
2021-06-27 10:03 2023 +16 2h 3 possibilities
2021-06-27 11:03 2043 +20 1h 3 possibilities
2021-06-27 13:02 2053 +10 2h 8 possibilities
2021-06-27 15:03 2077 +24 2h 2 possibilities
2021-06-27 17:03 2089 +12 2h 6 possibilities
2021-06-27 20:02 2117 +28 3h 2 possibilities
2021-06-27 22:03 2131 +14 2h 4 possibilities
2021-06-28 01:03 2148 +17 3h 3 possibilities
2021-06-28 07:03 2214 +66 6h 5 possibilities
2021-06-28 18:02 2280 +66 11h 5 possibilities
2021-06-29 01:03 2326 +46 7h 5 possibilities
2021-06-29 05:03 2360 +34 4h 2 possibilities
2021-06-29 23:02 2409 +49 18h Οπλουργείο (16)
2021-06-30 03:03 2441 +32 4h 5 possibilities
2021-06-30 08:03 2468 +27 5h 5 possibilities
2021-06-30 14:03 2523 +55 6h 5 possibilities
2021-07-01 03:03 2581 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-07-01 05:02 2591 +10 2h 8 possibilities
2021-07-01 17:02 2623 +32 12h Αγρόκτημα (21)
2021-07-01 22:02 2661 +38 5h 5 possibilities
2021-07-02 14:02 2732 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-07-02 16:02 2744 +12 2h 6 possibilities
2021-07-03 11:02 2828 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-07-04 09:03 2929 +101 22h Οπλουργείο (20)
2021-07-04 16:03 2967 +38 7h 5 possibilities
2021-07-05 03:03 3479 +512 11h Άγνωστο
2021-07-05 12:02 3550 +71 9h 2 possibilities
2021-07-05 13:02 3553 +3 1h 23 possibilities
2021-07-06 06:02 3633 +80 17h 5 possibilities
2021-07-07 09:02 3713 +80 27h Αγρόκτημα (26)
2021-07-08 07:05 3808 +95 22h 5 possibilities
2021-07-08 17:03 3903 +95 10h 5 possibilities
2021-07-09 13:02 3949 +46 20h Άγνωστο
2021-07-10 21:02 4004 +55 32h Άγνωστο
2021-07-12 23:02 4119 +115 50h Άγνωστο
2021-07-14 05:03 4234 +115 30h 3 possibilities
2021-07-14 09:03 4276 +42 4h Στρατώνας (16)
2021-07-14 13:03 4297 +21 4h 3 possibilities
2021-07-15 10:02 4434 +137 21h 5 possibilities
2021-07-16 00:02 4575 +141 14h Άγνωστο
2021-07-16 02:03 4580 +5 2h 21 possibilities
2021-07-16 04:03 4585 +5 2h 21 possibilities
2021-07-16 13:02 4665 +80 9h 5 possibilities
2021-07-16 15:02 4672 +7 2h 4 possibilities
2021-07-17 05:02 4718 +46 14h 3 possibilities
2021-07-17 12:02 4784 +66 7h 5 possibilities
2021-07-17 22:02 4864 +80 10h 5 possibilities
2021-07-18 00:02 4873 +9 2h 7 possibilities
2021-07-18 03:03 4888 +15 3h 7 possibilities
2021-07-18 06:02 4897 +9 3h 6 possibilities
2021-07-18 18:02 4992 +95 12h 5 possibilities
2021-07-19 03:03 5047 +55 9h 5 possibilities
2021-07-19 06:02 5059 +12 3h 5 possibilities
2021-07-19 11:03 5074 +15 5h 7 possibilities
2021-07-20 03:03 5239 +165 16h 5 possibilities
2021-07-20 07:03 5288 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-07-20 13:03 5313 +25 6h 3 possibilities
2021-07-20 16:03 5331 +18 3h 2 possibilities
2021-07-21 06:02 5397 +66 14h 5 possibilities
2021-07-21 11:03 5414 +17 5h 3 possibilities
2021-07-22 07:05 5579 +165 20h 5 possibilities
2021-07-22 13:02 5599 +20 6h 2 possibilities
2021-07-22 21:02 5624 +25 8h 3 possibilities
2021-07-23 11:02 5704 +80 14h 5 possibilities
2021-07-23 15:02 5763 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-07-23 21:02 5792 +29 6h 3 possibilities
2021-07-24 03:03 5863 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-07-24 10:03 5899 +36 7h 3 possibilities
2021-07-25 08:03 6097 +198 22h 4 possibilities
2021-07-26 03:03 6295 +198 19h 4 possibilities
2021-07-26 10:03 6380 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-07-26 19:02 6423 +43 9h 3 possibilities
2021-07-27 09:03 6538 +115 14h 5 possibilities
2021-07-27 13:03 6559 +21 4h 3 possibilities
2021-07-28 05:03 6696 +137 16h 5 possibilities
2021-07-28 21:03 6791 +95 16h 5 possibilities
2021-07-29 19:02 6906 +115 22h 5 possibilities
2021-07-30 08:02 7008 +102 13h Στρατώνας (21)
2021-07-30 19:02 7059 +51 11h 2 possibilities
2021-07-31 00:02 7085 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-31 09:02 7114 +29 9h 3 possibilities
2021-07-31 21:02 7150 +36 12h 2 possibilities
2021-08-01 10:03 7193 +43 13h 2 possibilities
2021-08-02 08:02 7330 +137 22h 5 possibilities
2021-08-02 19:03 7425 +95 11h 5 possibilities
2021-08-03 16:02 7590 +165 21h 5 possibilities
2021-08-04 01:03 7713 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-08-04 12:02 7860 +147 11h Στρατώνας (23)
2021-08-05 11:02 8037 +177 23h Στρατώνας (24)
2021-08-06 00:02 8099 +62 13h Στάβλος (17)
2021-08-06 13:02 8214 +115 13h 5 possibilities
2021-08-08 07:06 8379 +165 42h 3 possibilities
2021-08-09 07:03 8577 +198 24h 4 possibilities
2021-08-09 13:03 8608 +31 6h Αγορά (17)
2021-08-10 05:03 8820 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-08-12 09:02 8957 +137 52h Αγρόκτημα (29)
2021-08-13 03:02 9122 +165 18h 5 possibilities
2021-08-13 19:02 9196 +74 16h Στάβλος (18)
2021-08-14 14:02 9284 +88 19h Στάβλος (19)
2021-08-14 21:02 9321 +37 7h Αγορά (18)
2021-08-15 05:02 9365 +44 8h Αγορά (19)
2021-08-16 04:03 9472 +107 23h Στάβλος (20)
2021-08-16 14:02 9525 +53 10h Αγορά (20)
2021-08-17 12:02 9723 +198 22h 4 possibilities
2021-08-17 14:02 9738 +15 2h 8 possibilities
2021-08-17 15:02 9744 +6 1h 17 possibilities
2021-08-17 16:02 9756 +12 1h 6 possibilities
2021-08-17 18:02 9761 +5 2h 21 possibilities
2021-08-17 20:02 9771 +10 2h 8 possibilities
2022-01-19 01:02 9638 -133 3702h -
2022-01-19 18:02 9515 -123 17h -
2022-01-20 05:02 9491 -24 11h -
2022-01-20 08:02 9529 +38 3h 5 possibilities
2022-01-20 09:02 9535 +6 1h 17 possibilities
2022-01-20 10:02 9539 +4 1h 9 possibilities
2022-01-20 11:02 9544 +5 1h 21 possibilities
2022-01-20 13:02 9549 +5 2h 21 possibilities
2022-01-20 15:02 9556 +7 2h 4 possibilities
2022-01-20 17:02 9565 +9 2h 7 possibilities
2022-01-20 20:02 9574 +9 3h 6 possibilities
2022-01-20 23:02 9586 +12 3h 5 possibilities
2022-01-21 04:02 9601 +15 5h 7 possibilities
2022-01-21 09:02 9618 +17 5h 3 possibilities
2022-01-21 16:02 9638 +20 7h 2 possibilities
2022-01-21 23:02 9663 +25 7h 3 possibilities
2022-01-22 09:02 9692 +29 10h 2 possibilities
2022-01-22 20:02 9728 +36 11h 2 possibilities
2022-01-23 10:02 9771 +43 14h 2 possibilities
2022-01-24 19:02 9783 +12 33h Άγνωστο
2022-01-24 21:02 9797 +14 2h 4 possibilities
2022-01-25 00:02 9814 +17 3h 3 possibilities
2022-01-25 03:03 9835 +21 3h 4 possibilities
2022-01-25 07:02 9899 +64 4h Επιτελείο (21)
2022-01-25 14:02 9387 -512 7h -
2022-01-26 04:02 9899 +512 14h Άγνωστο
2022-02-06 03:04 9846 -53 263h -
2022-02-08 04:02 9923 +77 49h Άγνωστο
2022-02-08 13:03 9976 +53 9h Αγορά (20)
2022-02-10 23:02 10068 +92 58h Άγνωστο
2022-03-08 10:03 10132 +64 611h Άγνωστο
2022-03-08 16:03 10242 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-05-21 03:02 10132 -110 1762h -
2022-08-12 02:02 10040 -92 1991h -
2022-08-12 06:02 9963 -77 4h -
2022-08-12 10:02 9899 -64 4h -
2022-08-12 22:02 9387 -512 12h -
2022-08-13 06:02 9189 -198 8h -
2022-08-13 11:02 8991 -198 5h -
2022-08-13 13:02 8793 -198 2h -
2022-08-13 22:02 9305 +512 9h Άγνωστο
2022-08-14 18:02 9503 +198 20h 4 possibilities
2022-08-15 17:02 9701 +198 23h 4 possibilities
2022-08-16 13:02 9899 +198 20h 4 possibilities
2022-08-27 12:02 9835 -64 263h -
2022-08-27 22:02 9782 -53 10h -
2022-08-28 07:04 9738 -44 9h -
2022-09-22 13:02 9226 -512 606h -
2022-09-23 04:03 9014 -212 15h -
2022-09-25 03:02 9526 +512 47h Ακαδημία (1)
2022-09-27 13:02 9738 +212 58h Άγνωστο
2022-10-15 21:02 9763 +25 440h Άγνωστο
2022-10-16 01:02 9792 +29 4h 3 possibilities
2022-11-04 05:02 9836 +44 461h Άγνωστο
2022-11-04 16:02 9889 +53 11h Αγορά (20)

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 09:25:36 EET

Privacy policy - Cookie options