Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #043

Όνομα:-Sweetest Love x3 #043
Τοποθεσία:424|495
Ήπειρος:K44
Πόντοι:9,736
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:222 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :3
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2022-04-15 17:02 88 +56 Άγνωστο
2022-04-15 18:02 90 +2 1h 19 possibilities
2022-04-15 19:02 118 +28 1h Στρατώνας (14)
2022-04-15 20:02 129 +11 1h 6 possibilities
2022-04-15 21:02 135 +6 1h 17 possibilities
2022-04-16 11:02 173 +38 14h Αγρόκτημα (22)
2022-04-16 12:02 180 +7 1h 4 possibilities
2022-04-16 13:02 192 +12 1h 6 possibilities
2022-04-16 14:02 197 +5 1h 21 possibilities
2022-04-16 15:02 202 +5 1h 21 possibilities
2022-04-16 16:02 208 +6 1h 17 possibilities
2022-04-16 23:02 216 +8 7h Άγνωστο
2022-04-17 01:02 224 +8 2h 13 possibilities
2022-04-17 03:02 238 +14 2h 4 possibilities
2022-04-17 04:04 248 +10 1h 8 possibilities
2022-04-17 10:03 260 +12 6h 3 possibilities
2022-04-17 11:02 269 +9 1h 7 possibilities
2022-04-17 12:02 281 +12 1h 6 possibilities
2022-04-17 13:02 291 +10 1h 8 possibilities
2022-04-17 14:02 306 +15 1h 8 possibilities
2022-04-17 16:03 324 +18 2h 2 possibilities
2022-04-17 18:03 345 +21 2h 4 possibilities
2022-04-17 20:03 371 +26 2h 2 possibilities
2022-04-17 22:03 402 +31 2h 2 possibilities
2022-04-18 01:02 439 +37 3h 2 possibilities
2022-04-18 04:03 483 +44 3h 2 possibilities
2022-04-18 07:02 536 +53 3h Επιτελείο (20)
2022-04-18 08:02 548 +12 1h 6 possibilities
2022-04-18 09:02 556 +8 1h 13 possibilities
2022-04-18 11:02 566 +10 2h 8 possibilities
2022-04-18 12:02 577 +11 1h 6 possibilities
2022-04-19 00:04 579 +2 12h Άγνωστο
2022-04-19 02:03 617 +38 2h 5 possibilities
2022-04-19 03:03 624 +7 1h 4 possibilities
2022-04-19 06:02 640 +16 3h 2 possibilities
2022-04-19 10:03 660 +20 4h 3 possibilities
2022-04-19 15:03 683 +23 5h Οπλουργείο (12)
2022-04-19 20:03 711 +28 5h 2 possibilities
2022-04-19 23:03 745 +34 3h 2 possibilities
2022-04-20 00:03 755 +10 1h 8 possibilities
2022-04-20 02:03 768 +13 2h 5 possibilities
2022-04-21 04:05 814 +46 26h Άγνωστο
2022-04-21 05:02 817 +3 1h 23 possibilities
2022-04-21 06:02 823 +6 1h 17 possibilities
2022-04-21 10:03 872 +49 4h Στρατώνας (17)
2022-04-21 17:02 930 +58 7h Οπλουργείο (17)
2022-04-21 19:02 950 +20 2h 4 possibilities
2022-04-22 01:02 1021 +71 6h Στρατώνας (19)
2022-04-22 02:02 1026 +5 1h 21 possibilities
2022-04-22 04:03 1045 +19 2h 6 possibilities
2022-04-22 07:02 1067 +22 3h 5 possibilities
2022-04-22 08:02 1073 +6 1h 17 possibilities
2022-04-22 13:02 1181 +108 5h Άγνωστο
2022-04-22 19:02 1282 +101 6h Άγνωστο
2022-04-22 23:02 1309 +27 4h 5 possibilities
2022-04-23 00:02 1316 +7 1h 4 possibilities
2022-04-23 01:02 1325 +9 1h 7 possibilities
2022-04-23 05:02 1357 +32 4h 5 possibilities
2022-04-23 17:02 1869 +512 12h Άγνωστο
2022-04-23 18:02 1877 +8 1h 13 possibilities
2022-04-23 19:02 1885 +8 1h 13 possibilities
2022-04-23 20:02 1888 +3 1h 23 possibilities
2022-04-24 01:02 1899 +11 5h 2 possibilities
2022-04-24 05:02 1937 +38 4h 5 possibilities
2022-04-24 08:02 1950 +13 3h 5 possibilities
2022-04-24 13:02 1996 +46 5h 5 possibilities
2022-04-24 16:02 2011 +15 3h 7 possibilities
2022-04-24 19:02 2030 +19 3h 6 possibilities
2022-04-24 23:02 2090 +60 4h Άγνωστο
2022-04-25 03:02 2117 +27 4h 5 possibilities
2022-04-25 09:02 2149 +32 6h 5 possibilities
2022-04-25 13:02 2153 +4 4h 2 possibilities
2022-04-25 14:02 2158 +5 1h 21 possibilities
2022-04-25 15:02 2163 +5 1h 21 possibilities
2022-04-25 17:02 2170 +7 2h 4 possibilities
2022-04-25 20:02 2179 +9 3h 6 possibilities
2022-04-25 22:02 2188 +9 2h 7 possibilities
2022-04-26 10:03 2194 +6 12h Άγνωστο
2022-04-26 11:02 2200 +6 1h 17 possibilities
2022-04-26 12:02 2209 +9 1h 7 possibilities
2022-04-26 13:02 2219 +10 1h 8 possibilities
2022-04-26 15:02 2231 +12 2h 6 possibilities
2022-04-27 01:02 2245 +14 10h Άγνωστο
2022-04-27 04:03 2262 +17 3h 3 possibilities
2022-04-27 08:02 2274 +12 4h 4 possibilities
2022-04-27 12:02 2289 +15 4h 7 possibilities
2022-04-27 17:02 2306 +17 5h 3 possibilities
2022-04-28 00:02 2326 +20 7h 2 possibilities
2022-04-28 07:04 2351 +25 7h 3 possibilities
2022-04-29 22:02 2356 +5 39h Άγνωστο
2022-04-30 02:02 2358 +2 4h Άγνωστο
2022-04-30 03:02 2363 +5 1h 21 possibilities
2022-04-30 04:03 2373 +10 1h 8 possibilities
2022-04-30 11:02 2411 +38 7h 5 possibilities
2022-04-30 18:02 2469 +58 7h Οπλουργείο (17)
2022-04-30 19:02 2484 +15 1h 8 possibilities
2022-04-30 20:02 2498 +14 1h 4 possibilities
2022-04-30 21:02 2514 +16 1h 3 possibilities
2022-04-30 23:02 2534 +20 2h 4 possibilities
2022-05-01 17:02 2563 +29 18h Τοίχος (18)
2022-05-01 22:02 2599 +36 5h 3 possibilities
2022-05-02 05:02 2642 +43 7h 3 possibilities
2022-05-02 07:02 2666 +24 2h 2 possibilities
2022-05-02 09:02 2694 +28 2h 2 possibilities
2022-05-02 12:02 2564 -130 3h -
2022-05-02 13:02 2589 +25 1h Εργαστήριο (11)
2022-05-02 16:02 2618 +29 3h 2 possibilities
2022-05-02 18:02 2654 +36 2h Εργαστήριο (13)
2022-05-02 20:02 2697 +43 2h Άγνωστο
2022-05-03 23:02 2692 -5 27h -
2022-05-04 09:02 2698 +6 10h Άγνωστο
2022-05-04 10:02 2703 +5 1h 21 possibilities
2022-05-04 13:02 2724 +21 3h 4 possibilities
2022-05-04 17:03 2758 +34 4h 2 possibilities
2022-05-05 03:03 2824 +66 10h 5 possibilities
2022-05-05 19:02 2827 +3 16h Άγνωστο
2022-05-05 20:02 2837 +10 1h 8 possibilities
2022-05-05 23:02 2879 +42 3h Στρατώνας (16)
2022-05-06 03:02 2928 +49 4h Στρατώνας (17)
2022-05-06 11:02 2974 +46 8h 5 possibilities
2022-05-06 15:02 3033 +59 4h Στρατώνας (18)
2022-05-06 20:02 3039 +6 5h 2 possibilities
2022-05-06 21:02 3054 +15 1h 8 possibilities
2022-05-08 06:02 3109 +55 33h Άγνωστο
2022-05-08 16:02 3175 +66 10h 5 possibilities
2022-05-09 02:02 3255 +80 10h 5 possibilities
2022-05-09 14:02 3335 +80 12h 5 possibilities
2022-05-10 01:02 3430 +95 11h 5 possibilities
2022-05-11 15:02 3442 +12 38h Άγνωστο
2022-05-11 16:02 3448 +6 1h 17 possibilities
2022-05-11 18:03 3460 +12 2h 6 possibilities
2022-05-11 21:03 3475 +15 3h 7 possibilities
2022-05-12 00:02 3493 +18 3h 2 possibilities
2022-05-12 01:03 3501 +8 1h 13 possibilities
2022-05-12 02:02 3509 +8 1h 13 possibilities
2022-05-14 09:02 3632 +123 55h Άγνωστο
2022-05-14 21:02 3640 +8 12h Άγνωστο
2022-05-14 22:02 3656 +16 1h 3 possibilities
2022-05-14 23:02 3667 +11 1h 6 possibilities
2022-05-15 15:02 3804 +137 16h 5 possibilities
2022-05-15 17:02 3815 +11 2h 6 possibilities
2022-05-15 18:02 3828 +13 1h 5 possibilities
2022-05-15 19:02 3843 +15 1h 8 possibilities
2022-05-15 22:02 3862 +19 3h 6 possibilities
2022-05-23 14:02 3957 +95 184h Άγνωστο
2022-05-24 08:02 4122 +165 18h 5 possibilities
2022-05-25 05:02 4320 +198 21h 4 possibilities
2022-05-25 06:02 4331 +11 1h 6 possibilities
2022-05-25 08:02 4344 +13 2h 5 possibilities
2022-05-25 09:02 4359 +15 1h 8 possibilities
2022-05-25 11:03 4378 +19 2h 6 possibilities
2022-06-02 01:02 4403 +25 182h Άγνωστο
2022-06-02 07:05 4432 +29 6h 3 possibilities
2022-06-02 14:02 4468 +36 7h 3 possibilities
2022-06-02 23:02 4511 +43 9h 3 possibilities
2022-06-03 10:03 4562 +51 11h 2 possibilities
2022-06-03 13:02 4584 +22 3h 5 possibilities
2022-06-03 16:02 4606 +22 3h 5 possibilities
2022-06-03 19:02 4633 +27 3h 5 possibilities
2022-06-03 23:02 4665 +32 4h 5 possibilities
2022-06-04 04:03 4703 +38 5h 5 possibilities
2022-06-04 21:02 4730 +27 17h Άγνωστο
2022-06-12 06:02 4845 +115 177h Άγνωστο
2022-06-12 09:03 4866 +21 3h 4 possibilities
2022-06-12 10:03 4879 +13 1h 5 possibilities
2022-06-12 21:03 4894 +15 11h Άγνωστο
2022-06-13 02:03 4920 +26 5h Αγορά (16)
2022-06-15 00:04 4939 +19 46h Άγνωστο
2022-06-15 05:03 4985 +46 5h 5 possibilities
2022-06-16 06:02 4934 -51 25h -
2022-06-20 00:02 4875 -59 90h -
2022-07-04 15:02 4826 -49 351h -
2022-07-04 23:02 4783 -43 8h -
2022-07-05 05:02 4747 -36 6h -
2022-07-05 11:03 4718 -29 6h -
2022-07-08 02:02 4676 -42 63h -
2022-07-08 04:03 4642 -34 2h -
2022-07-08 08:02 4617 -25 4h -
2022-07-08 11:02 4596 -21 3h -
2022-07-10 21:03 4568 -28 58h -
2022-07-10 22:03 4544 -24 1h -
2022-07-19 05:02 4518 -26 199h -
2022-07-19 09:03 4497 -21 4h -
2022-07-20 00:03 4477 -20 15h -
2022-07-22 07:02 4431 -46 55h -
2022-07-22 12:02 4393 -38 5h -
2022-07-23 02:02 4375 -18 14h -
2022-07-23 04:03 4360 -15 2h -
2022-07-23 06:02 4348 -12 2h -
2022-07-23 08:02 4338 -10 2h -
2022-07-24 02:02 4322 -16 18h -
2022-07-28 05:02 4295 -27 99h -
2022-07-28 07:05 4273 -22 2h -
2022-07-28 11:02 4241 -32 4h -
2022-07-30 19:03 4043 -198 56h -
2022-07-30 22:02 4016 -27 3h -
2022-07-31 14:03 3851 -165 16h -
2022-08-01 05:02 3714 -137 15h -
2022-08-01 18:03 3599 -115 13h -
2022-08-02 05:03 3504 -95 11h -
2022-08-15 10:02 3248 -256 317h -
2022-08-15 20:02 3224 -24 10h -
2022-08-15 22:02 3248 +24 2h 2 possibilities
2022-08-16 02:02 3260 +12 4h 4 possibilities
2022-08-16 03:02 3265 +5 1h 21 possibilities
2022-08-17 16:03 3287 +22 37h Άγνωστο
2022-08-17 18:02 3309 +22 2h 5 possibilities
2022-08-18 20:02 3336 +27 26h Άγνωστο
2022-08-18 23:02 3363 +27 3h 5 possibilities
2022-08-19 03:02 3395 +32 4h 5 possibilities
2022-08-20 02:02 3398 +3 23h Άγνωστο
2022-08-20 03:02 3402 +4 1h 9 possibilities
2022-08-20 04:03 3407 +5 1h 21 possibilities
2022-08-20 19:02 3439 +32 15h Άγνωστο
2022-08-21 16:02 3477 +38 21h Άγνωστο
2022-08-22 02:02 3504 +27 10h Αγρόκτημα (20)
2022-08-22 05:02 3542 +38 3h 5 possibilities
2022-08-22 07:02 3547 +5 2h 21 possibilities
2022-08-22 09:02 3554 +7 2h 4 possibilities
2022-08-22 11:02 3563 +9 2h 7 possibilities
2022-08-22 22:02 3595 +32 11h Αγρόκτημα (21)
2022-08-23 03:02 3633 +38 5h 5 possibilities
2022-08-23 08:02 3679 +46 5h 5 possibilities
2022-08-23 16:02 3734 +55 8h 5 possibilities
2022-08-23 23:02 3800 +66 7h 5 possibilities
2022-08-24 09:02 3880 +80 10h 5 possibilities
2022-08-24 19:02 3926 +46 10h 5 possibilities
2022-08-25 00:02 3972 +46 5h 5 possibilities
2022-08-25 12:02 4067 +95 12h 5 possibilities
2022-08-25 22:02 4122 +55 10h 5 possibilities
2022-08-26 03:02 4177 +55 5h 5 possibilities
2022-08-26 20:02 4243 +66 17h 5 possibilities
2022-08-27 01:02 4253 +10 5h 3 possibilities
2022-08-28 04:03 4262 +9 27h Άγνωστο
2022-08-28 07:04 4274 +12 3h 5 possibilities
2022-08-28 12:02 4289 +15 5h 7 possibilities
2022-08-28 17:02 4306 +17 5h 3 possibilities
2022-08-28 23:02 4326 +20 6h 2 possibilities
2022-08-29 15:02 4406 +80 16h 5 possibilities
2022-08-30 18:02 4501 +95 27h 3 possibilities
2022-08-31 01:02 4567 +66 7h 5 possibilities
2022-08-31 10:02 4647 +80 9h 5 possibilities
2022-08-31 19:02 4742 +95 9h 5 possibilities
2022-09-01 07:03 4857 +115 12h 5 possibilities
2022-09-01 21:02 4994 +137 14h 5 possibilities
2022-09-02 11:02 5010 +16 14h Άγνωστο
2022-09-02 13:02 5030 +20 2h 4 possibilities
2022-09-02 15:02 5054 +24 2h 2 possibilities
2022-09-02 17:02 5082 +28 2h 2 possibilities
2022-09-02 20:02 5116 +34 3h 2 possibilities
2022-09-02 23:02 5158 +42 3h Στρατώνας (16)
2022-09-03 03:02 5207 +49 4h Στρατώνας (17)
2022-09-03 07:02 5228 +21 4h 3 possibilities
2022-09-05 11:02 5323 +95 52h Άγνωστο
2022-09-05 18:02 5348 +25 7h 3 possibilities
2022-09-06 08:02 5463 +115 14h 5 possibilities
2022-09-06 20:02 5578 +115 12h 5 possibilities
2022-09-07 13:02 5743 +165 17h 5 possibilities
2022-09-08 03:02 5880 +137 14h 5 possibilities
2022-09-11 05:02 6045 +165 74h Άγνωστο
2022-09-12 00:02 6243 +198 19h 4 possibilities
2022-09-12 05:02 6302 +59 5h Στρατώνας (18)
2022-09-12 10:02 6327 +25 5h 3 possibilities
2022-09-12 16:02 6356 +29 6h 3 possibilities
2022-09-14 19:02 6471 +115 51h Άγνωστο
2022-09-15 11:02 6608 +137 16h 5 possibilities
2022-09-16 06:02 6773 +165 19h 5 possibilities
2022-09-17 01:02 6971 +198 19h 4 possibilities
2022-09-17 05:02 7042 +71 4h Στρατώνας (19)
2022-09-17 12:02 7078 +36 7h 3 possibilities
2022-09-18 10:02 7215 +137 22h 5 possibilities
2022-09-19 01:02 7300 +85 15h Στρατώνας (20)
2022-09-19 10:02 7343 +43 9h 3 possibilities
2022-09-19 19:03 7372 +29 9h 3 possibilities
2022-09-20 06:02 7408 +36 11h 2 possibilities
2022-09-20 20:02 7451 +43 14h 2 possibilities
2022-09-21 18:02 7649 +198 22h 4 possibilities
2022-09-22 13:02 7137 -512 19h -
2022-09-27 14:02 7274 +137 121h Άγνωστο
2022-09-28 20:02 7439 +165 30h 5 possibilities
2022-10-01 23:03 7541 +102 75h Άγνωστο
2022-10-02 09:02 7664 +123 10h Στρατώνας (22)
2022-10-02 21:03 7811 +147 12h Στρατώνας (23)
2022-10-03 10:03 7988 +177 13h Στρατώνας (24)
2022-10-03 21:02 8039 +51 11h 2 possibilities
2022-10-06 23:02 8237 +198 74h Άγνωστο
2022-10-08 00:02 8402 +165 25h 5 possibilities
2022-10-08 12:02 8464 +62 12h Στάβλος (17)
2022-10-10 07:02 8676 +212 43h Άγνωστο
2022-10-11 13:02 8750 +74 30h Στάβλος (18)
2022-10-12 07:02 8838 +88 18h Στάβλος (19)
2022-10-13 06:02 8945 +107 23h Στάβλος (20)
2022-10-15 07:02 9457 +512 49h Ακαδημία (1)
2022-10-15 17:02 9469 +12 10h Άγνωστο
2022-10-20 00:02 9481 +12 103h Άγνωστο
2022-10-20 02:03 9496 +15 2h 8 possibilities
2022-10-20 05:02 9514 +18 3h 2 possibilities
2022-10-23 14:02 9535 +21 81h Άγνωστο
2022-10-23 19:02 9561 +26 5h Αγορά (16)
2022-10-27 06:02 9592 +31 83h Άγνωστο
2022-11-04 04:02 9629 +37 191h Άγνωστο
2022-11-04 12:02 9673 +44 8h Αγορά (19)
2022-11-06 18:02 9682 +9 54h Άγνωστο
2022-11-06 19:02 9683 +1 1h 14 possibilities
2022-11-10 09:02 9736 +53 86h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 09:58:52 EET

Privacy policy - Cookie options