Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: RESTART

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:RESTART
Created:2022-05-21 01:02:41
Μέλη:40Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:41,748,315
Χωριά:4,328
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,646
Αλλαγές φυλών:168
Κατακτήσεις:7432 (+7254-178)
Καλύτερη κατάταξη:123rd May 2022
Περισσότεροι βαθμοί:41,749,07514th December 2023
Περισσότερα χωριά:4,32914th December 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (355,618,077 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (183,532,509 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (105,756,604 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:628


2024-04-14 05:30:10 EEST

Privacy policy - Cookie options