Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: ntigeo

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:ntigeo
Φυλή:11888
Πόντοι:23,244,086
Χωριά:1,955
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,890
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:2446 (+2335-111)
Ημέρα εγγραφής :01st June 2010
Καλύτερη κατάταξη:310th August 2011
Περισσότεροι βαθμοί:22,606,01822nd June 2012
Περισσότερα χωριά:1,90222nd June 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (304,533,356 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (98,834,015 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (205,699,341 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR28 GR22
Player's past worlds: GR43 GR41 GR39 GR31 GR30 More
Θεάσεις προφίλ:5,374


2024-04-14 20:01:17 EEST

Privacy policy - Cookie options